การใช้จักรยานในรอบวันของคนเนเธอแลนด์/ดูวิดีโอด้วย

การใช้จักรยานในรอบวันของคนเนเธอแลนด์        

           ในวิดีโอเรื่องนี้ระบุว่าเนเธอแลนด์มีประชากร ๑๖.๗ ล้านคน  คนจำนวน ๑๓.๕ ล้านคนเป็นเจ้าของจักรยานจำนวน ๑๘ ล้านคัน ในฤดูร้อนคนใช้จักรยานมากกว่าในฤดูหนาว ผู้หญิงใช้จักรยานมากกว่าผู้ชาย ในวันทำงานเฉลี่ยคนจำนวน ๕ ล้านคนใช้จักรยานวันละ ๑๔ ล้านเที่ยว ผู้ใช้จักรยานเป็นทั้งคนหนุ่มสาวและผู้สูงวัย เป็นทั้งคนจนและคนรวย เป็นคนที่มีรถยนต์และไม่มีรถยนต์  แต่ละชั่วโมงในช่วง ๘โมงเช้าถึง ๖ โมงเย็น มีคนปั่นจักรยานเดินทางเฉลี่ยชั่วโมงละ ๑ ล้านเที่ยว ช่วงเวลาที่คนใช้จักรยานมากสุดคือช่วง ๘-๙ โมงเช้า มากกว่าการใช้รถยนต์ เพื่อไปโรงเรียน ช่วง ๙ โมงเช้าคนที่ทำงานก็อยู่ที่ทำงาน บนถนนนักศึกษาก็กำลังเดินทางไปเรียน เครื่องนับจำนวนจักรยานทั่วประเทศระบุว่ามีจำนวนจักรยาน ๒.๕ ล้านคันกำลังเดินทาง ช่วงก่อนเที่ยงวันมีจักรยานจำนวน ๒.๕ ล้านคันอยู่บนท้องถนนด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ และช่วงเที่ยงวันจำนวนจักรยานบนถนนเพิ่มขึ้นถึง ๕ ล้านคัน ช่วงระหว่างเที่ยงถึง ๑๓ น.จำนวนจักรยานบนถนนเพิ่มขึ้นอีก ๑.๕ ล้านคันเพราะนักเรียนปั่นจักรยานกลับไปกินกลางวันที่บ้านแล้วปั่นกลับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง รวมเป็นจำนวนจักรยานทั้งหมดบนถนนเป็น ๖.๕ ล้านคัน เมื่อ ๑๔ น.จำนวนเพิ่มเป็น ๗.๗ ล้านคัน ตอน ๑๖ น.(บ่าย ๔ โมง)นักเรียนก็ออกจากโรงเรียน ไปหาเพื่อนและไปเล่นกีฬาต่างๆ จำนวนจักรยานบนถนนทั่วประเทศขณะนั้นจะเพิ่มขึ้นถึง ๑๐ ล้านคัน หลังบ่าย ๔ โมง จักรยานจำนวนอีก ๑.๒ ล้านคันจะออกจากบ้านไปจอดเพื่อซื้อของตามห้างร้านต่างๆ นักเรียนที่ปั่นจักรยานไปหาเพื่อน ไปเล่นกีฬาหลังเลิกเรียนตามสปอร์ตคลับต่างๆก็เริ่มเดินทางกลับบ้าน ตอน ๕ โมงเย็นเป็นชั่วโมงเร่งรีบตอนเย็น เครื่องนับจำนวนรถจักรยานบนถนนจะนับจำนวนจักรยานเพิ่มขึ้นเป็น ๑๑.๒ ล้านคัน ณ เวลา ๖ โมงเย็นคนส่วนใหญ่จะกลับถึงบ้าน จำนวนเที่ยวจักรยานเพิ่มเป็น ๑๒.๔ ล้านเที่ยวและหลังจากนั้นไปอีก ๖ ชั่วโมงจะมีการใช้จักรยานออกจากบ้านไปออกกำลัง ไปเรียนภาคค่ำ ไปสังสรรกับเพื่อน ไปดูภาพยนต์และการแสดงอื่นๆอีก ๑.๗๕ ล้านเที่ยว ดังจะเห็นรถจักรยานจอดอยู่ตามร้านอาหารและสถานที่ต่างๆ เมื่อถึง ๒๔ น. จำนวนเที่ยวจักรยานก็นับได้กว่า ๑๔ ล้านเที่ยวโดยผู้ใช้จักรยานราว ๕ ล้านคนในแต่ละวัน
        การเดินทางด้วยการใช้จักรยานในระยะทางเดียวกัน จักรยานจะถึงที่หมายเร็วกว่ารถยนต์ร้อยละ ๕ ในเมืองใหญ่จักรยานยิ่งถึงที่หมายเร็วกว่ารถยนต์ร้อยละ ๑๐ ของเวลาที่รถยนต์ใช้เดินทาง ในระยะทางต่ำกว่า ๓ กม.รถจักรยานจะถึงก่อนรถยนต์เสมอและใช้เวลาเดินทางเพียง ๑๕ นาทีเท่านั้น ร้อยละ ๗๕ ของผู้ใช้จักรยานทั้งหมดเดินทางไกลไม่เกิน ๔ กม. ช่วงเวลาเดินทางด้วยจักรยานที่ต้องปั่นตากฝนนั้นสำนักงานอุตุฯระบุว่ามีเพียงร้อยละ ๖.๕ ของเวลาที่เดินทางทั้งหมดเท่านั้น โอกาสที่จะขี่จักรยานเปียกฝนจึงมีน้อยมาก
        การใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางนับว่าปลอดภัยมาก อุบัติเหตุรุนแรงของผู้ใช้จักรยานในเนเธอแลนด์จากการถูกรถชนมีอัตราต่ำที่สุดในโลก ด้วยเหตุผล ๒ ประการคือ ๑) มีระบบสัญจรกับระบบจราจรที่ดีให้แก่ผู้ใช้จักรยาน ๒) มีผู้ใช้จักรยานบนท้องถนนจำนวนมาก        

             ต้องการชมวิดีโอเรื่องนี้กรุณาคลิ๊กที่นี่                                    

                   ถอดความโดย นิรันดร โพธิกานนท์/Nirandorn Potikanond

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS