เสนอให้ทำวงเวียนหนองจ๊อม บนถนนวงแหวน ๓

          จากแยกลิขิตชีวัน ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้-พร้าว ไปยังแยกสันคะยอม จะมีสี่แยกที่ตัดกันแบบทะแยงซึ่งมีรถต่างๆสัญจรออกมาตัดผ่านกันมาก โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น ซึ่งทุกวันนี้ต้องมีตำรวจจราจรจาก สภอ.สันทรายมาช่วยควบคุมจราจรผลัดละ ๒ คน จุดตัดสี่แยกแบบทะแยง ทำให้ผู้ใช้รถที่มาจากกาดภูดอยและจากบ้านนางเหลียวที่จอดคอยข้ามถนนวงแหวนดูรถที่มาจากทางขวามือไม่สะดวกเพราะต้องเหลียวหลังมากกว่าสี่แยกที่ตัดกันเป็นมุมฉาก....อ่านเรื่องทั้งหมดเชิญคลิ๊กที่นี่

           ปัจจุบันข้อเสนอนี้ ไม่ได้จัดทำเป็นวงเวียน แต่มีการทำถนนยกระดับคร่อมสี่แยกดังกล่าวโดยทางหลวงชนบท ทำให้รถจากแยกหนองจ๊อม(แยกลิขิตชีวัน) วิ่งตรงข้ามสี่แยกไปยังแยกสันคะยอม รถที่มาจากกาดภูดอยสามารถเดินทางลอดทางยกระดับไป-กลับบ้านนางเหลียวได้สะดวกกว่าเดิม แต่ต้องลงทุนสูงค่าก่อสร้างสูงขึ้น..ถือว่าเป็นผลดีต่อการสัญจร !

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS