เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ณ โครงการจริงใจ มาร์เก็ต จ.เชียงใหม่

Co-management คน ดิน น้ำ ป่า และสิ่งแวดล้อม

มหกรรม ปั๋นใจ๋ ฮอมแฮง แป๋งโลก ทางออกของสังคมไทย เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ณ โครงการจริงใจ มาร์เก็ต จ.เชียงใหม่

เชิญร่วม

-     -ปั่นจักรยาน 9 สาย ถวายในหลวง ปั่นจักรยานจากจุดสำคัญในรัศมี 9 กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงใหม่

-     -อบรมการวาดภาพจากกลุ่มศิลปิน และอบรมการถ่ายทำวีดีทัศน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ จาก TPBS และนักสื่อสารอิสระ

-     -ตรวจสารเคมีในเลือด เพื่อปรับวิถีการผลิตและบริโภค

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1.คุณโสภา  สงคราม   โทร.085-863-4546  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  2.คุณดิเรก   เครือจินลิ โทร.081-952-2087  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

comanagement

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS