ชมรมจักรยานหนองป่าครั่ง

ชมรมจักรยานหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 
นางอำภา  ชูตระกูล  ประธานชมรมฯ
       

........ความเป็นมาของการรวมตัว สืบเนื่องจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้มีการออกกำลังกายด้วยการรำ ไท่จี๊ซือกง ทุกเช้า เวลา 5.30 น. ยกเว้นวันพระ เดิม วันจันทร์ อังคาร มีรำไท่จี๋ 3 ชุด และรำถวายพระพร วันพุธ มีรำไท่จี๋ 1 ชุด และต่อด้วยรำ 30 ท่ากาชาด ,วันพฤหัส,ศุกร์,เสาร์ มีการรำไท่จี๋ 3 ชุด ต่อด้วยรำถวายพระพร ,วันอาทิตย์ รำไม้พลองป้าบุญมี สมาชิกเกือบทุกคนจะปั่นจักรยานจากบ้านมาที่สนามทุกเช้า เห็นว่าเพื่อไม่ให้สมาชิกจำเจกับกิจกรรมที่ทำอยู่เป็นประจำ จึงเสนอว่าถ้าเราจัดกิจกรรมปั่นจักรยานทุกวันอาทิตย์ ไปตามหมู่บ้านภายในตำบลของเราก่อน ถ้าคล่องตัวแล้วก็อาจไปตามทาง ถนนสายวัฒนธรรม ไปตามวัด ตามตลาดนัดบ้าง สมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วย ดังนั้นกิจกรรมปั่นจักรยานวันอาทิตย์จึงเริ่มขึ้น ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2548 มีสมาชิก 37 คน เป็นสมาชิกที่ออกกำลังกายกันตอนเช้า ต่อมาก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีอายุตั้งแต่ 10 -70 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 40 –60 คน/วัน

ความภูมิใจ ที่สร้างชมรมจักรยาน

1.สร้างเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน
2.ช่วยลดมลพิษจากยานพาหนะ
3.ประหยัดพลังงาน    

จุดแข็งของชมรม
1.สมาชิกของชมรมมีความสามัคคี และเอื้ออาทรซึ่งกันและกันดี เวลาปั่นจักรยานไปด้วยกันผู้ที่แข็งแรงจะ ดูแลผู้ที่อ่อนแอกว่า เวลารถเสียก็จะช่วยกันซ่อม ถ้าซ่อมไม่ได้ก็จะอยู่เป็นเพื่อน จนกว่าจะมีรถมารับไป ซ่อม เวลาที่สมาชิกป่วย ทางชมรมจะพากันไปเยี่ยมพร้อมของเยี่ยม
2.สมาชิกมีความเป็นกันเอง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก
3.หลังจากปั่นจักรยาน จะมาทานอาหารเช้าพร้อมกัน มีการพูดคุยสังสรรค์

จุดอ่อนของชมรม
1.สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เวลาเกิดอะไรขึ้นผู้ชายจะเหนื่อยหน่อย และการช่วยเหลือกัน จะล่าช้า
2.ทางชมรมรถที่ใช้ปั่นเป็นรถแบบทั่วไป ไม่ใช่รถจักรยานที่ใช้ปั่นแบบระยะไกลอย่างดี ดังนั้นเราเลยไม่เคยร่วมกิจกรรมของชมรมจักรยานวันอาทิตย์ที่ปั่นทางไกลเลย แต่ถ้ารายการไหนไม่ไกลนักเราก็จะขอร่วมปั่นด้วยบ้างทางชมรมของเราเคยเข้าร่วมขบวน วันลอยกระทง เข้าร่วมกิจกรรมของไนท์ซาฟารี,กิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมคุ้มเจ้าราชบุตร
3.ความปลอดภัยของท้องถนน ถึงแม้จะมีทางปั่นสำหรับจักรยานสายวัฒนธรรมแต่ก็ยังมีรถยนต์จอดคร่อมทางปั่นจักรยาน

เหตุจูงใจเข้าร่วมเครือข่ายจักรยานเชียงใหม่

1.เพื่อจะได้รับทราบข่าวของชมรมจักรยานอื่นๆในเครือข่าย
2.เพื่อจะได้ร่วมกิจกรรมสำคัญๆที่ทางชมรมจัดขึ้น
3.เพื่อจะได้ความรู้เพิ่มขึ้น จากรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่มี วิทยากรมาบรรยายให้สมาชิกฟัง             
4.จะได้มีเพื่อนต่างชมรม จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และอาจให้ความช่วยเหลือกันได้

ปัจจัยที่ทำให้เกิดสำเร็จของชมรมจักรยานประชาชน
1.ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดงบประมาณค่าอาหาร ในตอนเช้า  หลังจากปั่นจักรยาน และจัดเสื้อให้แก่สมาชิกทุกคน
2.ถ้ามีการเดินทางไกลกว่าปกติ ก็จะขอรถ อพปร. ช่วยดูแลความปลอดภัย และช่วยเหลือเวลารถเกิดอุบัติเหตุและขัดข้อง
3.สมาชิกมีอุดมการณ์เดียวกัน ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและเพื่อทัศนศึกษาไปด้วย
4. มีการเช็คชื่อสมาชิกที่มาร่วมออกกำลังกายทุกวัน ทุกเช้า ทำให้ทราบรายชื่อสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ ครบ 6 เดือน ทางชมรมผู้สูงอายุ ได้มอบเสื้อสัญลักษณ์ของชมรมออกกำลังกายให้เป็นรางวัลจูงใจ และผู้ได้รับเกิดความภาคภูมิใจ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความยั่งยืน
1.ความตั้งใจและความมั่นคงของสมาชิกที่ถือว่า การปั่นจักรยานทุกเช้าวันอาทิตย์ เป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้ตนเอง
2.ได้งบอุดหนุนจากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  ในการจัดอาหารเลี้ยง และจัดเสื้อให้สมาชิก ซึ่งเป็นขวัญ และกำลังใจแก่สมาชิก
3.ความสามัคคีในหมู่คณะและความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความยั่งยืนของชมรมเรา

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS