ชมรมจักรยานหิ่งห้อย

กิจกรรมชมรมตามตารางประจำวัน

สมาชิกจะมาพบกันที่สะพานป่าแดด วงแหวนรอบสองเวลาประมาณ 05.00 น. แล้วออกเดินทางไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้

@@วันจันทร์ บ้านฟ่อน ถนนหางดง-สะเมิง
@@
วันอังคารที่ สันป่าสัก ถนนเชียงใหม่-หางดง
@@
วันพุธ ป่าเดื่อ ถนนสารภี-หางดง
@@
วันพฤหัสบดี ป่าตาล ถนนหมู่บ้านวังตาล
@@
วันศุกร์ ยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่ลำพูน
@@
วันเสาร์ หางดง
@@วันอาทิตย์ บ้านยวม ถนนวงแหวนสันกำแพง

รายชื่อ ชมรมจักรยาน หิ่งห้อย

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

1

เพิ่มพูล โตไพบูลย์

01 - 8831362

2

ธีรนิติ โตไพบูลย์

 

3

พ.ต.ท.ประเสริฐ ยอดมงคล

053 - 802892

4

สายพิน ยอดมงคล

 

5

รัฐนันท์ แผ่นคำ

 

6

พิกุล แผ่นคำ

 

7

เอกชัย บุสสยา

09 - 8350111

8

นงนุช บุสสยา

01 - 1799454

9

เบี้ยว มโนวงค์

053 - 800821

10

ด.ช. ภาณุพงศ์ มโนวงค์

 

11

จันทร์ ทองทา

 

12

พัชรินทร์ ทองทา

053 - 802153

13

อุไร ทนันชัย

053 - 802528

14

บัวผิน ทนันชัย

09 - 9509794

15

น.ส.สุภาวดี ทนันชัย

 

16

ทองคำ แปงคำ

07 - 1858858

17

ด.ช. ณัฐวุฒิ แปงคำ

 

18

พรมมินทร์ ศรีเที่ยง

053 - 801122

19

ด.ต.บุญเลิศ คณะปัญญา

053 - 803129

20

น.ส.ยุพิน อภัยวงค์

 

21

สมพงษ์ อภัยวงค์

 

22

คำดา อภัยวงค์

053 - 800625

23

บุญนาค บางสินธุ

 

24

ลำดวน เจริญพันธ์

053 - 282007

25

ปราณี ขัตติยะปัญญา

09 - 3700707

26

ป้อมใจ วิสุทธิใจ

053 - 800866

27

นภาวรรณ สุวิกาโล

053 - 816727

28

ระพิน อินทะนพ

01 - 5953096

29

ฟองจันทร์ สายมูล

053 - 800874

30

ตัน ปิยา

053 - 816360

31

อินสวน คนบุญ

 

32

อินสม กสิมา

06 - 1883464

33

ทรง เหลืองอรุณ

01 - 9920236

34

บุญชื่น กามย้อย

 

35

ถาวร ทักษิณปัญญา

06 - 1863575

36

คำ เขียวคำปวง

053 - 200212

37

สิงห์ทนนท์

 

38

ร.ต.บุญสม ลัทธิกุล

053 - 200147

39

บุญส่ง มณีราม

053 - 816527

40

ทองเมฆ กันทะวงค์

 

41

อินเหลา ไชยเวช

053 - 282506

42

อ้ายทัย

 

43

บุตรลพ เขื่อนทอง

 

44

จำนง อินไชย

 

45

คำหน้อย เทพวรรณ

09 - 4340254

46

สุกิจ ภูทาสิน

01 - 9803133

47

พรหมมินทร์ ไชยมงคล

 

48

ปริญญา แรมวัลย์

 

49

อุดม ปัญญา

09 - 9514704

50

อ้าย ชื่นตา

 

51

ดต.มานิต ทองศรี

 

52

ทองเมฆ กันทะวงค์

 

เรื่องเล่าจากประธาน
........เริ่มแรกความเป็นมา ชาวบ้านออกกำลังกายกันธรรมดา มาพบปะกัน ได้ชวนกันตั้งชมรมมีประมาณ 40-50 คน  สมาชิกอายุต่ำสุด 35 ปี อายุสูงสุด 70 ปีกว่า นัดพบกันตอนตี 4.30น. ที่สะพานป่าแดด เริ่มปั่นตอน ตี 5.30น. ปั่นไปสวนราชพฤกษ์ บางวันปั่นเลียบแม่น้ำปิง ไปทางหางดง-ไปกลับ ระยะทางไม่ต่ำ 35 กิโลเมตร จะปั่นไป ป่ากล้วย เกาะกลาง หนองหอย ลับแล และที่อื่นๆ ตอนเย็นก็จะมีบ้างแต่น้อยก็จะนัดกันเอง ตอนเช้าก็จะปั่นเที่ยวสบายๆ สมาชิก 50 คน
........บางทีก็จะแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งขี่ไปใกล้ กลุ่มหนึ่งขี่ไปไกล รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาร่วมประชุมกับชมรมจักรยายวันอาทิตย์ในครั้งนี้ จะได้มีคนไปช่วยดูแลกลุ่มพวกเรา ในการปั่นจักรยานแต่ละครั้งจะมีผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิง การปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายและยังได้ไปซื้อกับข้าว ไปเที่ยว ไปกินกาแฟ ซื้ออาหาร ซื้อผักชาวบ้าน มีผักสดๆ มาขายตอนเช้า
........จากการปั่นจักรยานเราได้ 2 อย่าง คือ 1.ได้อาหาร 2.ได้ออกกำลังกาย อารมณ์ดีกันทุกวัน ระยะทาง 35 กิโลเมตร ไป-กลับ ปั่นกันประมาณ 2 ชม. ได้เหงื่อแท้ๆ ปั่นไป 1 ชม.ปั่นกลับ 1 ชม.บางทีก็อาจเพิ่มระยะทางบางทีก็ไปทำบุญตามวัดที่ปั่นผ่าน ถ้าไปไกลจะมีการนัดแนะและมีรถคอยบริการ เผื่อมีเหตุฉุกเฉินอะไร เป็นรถของประธานชมรม
สำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบำนาญหรือบางคนลูกทำงานราชการเบิกค่ารักษาได้ มีการตรวจสุขภาพประจำปี คนที่มีโรคประจำตัว เช่นความดัน เบาหวาน ไปตรวจเช็ครับยากินตลอด และบางทีสมาชิกในกลุ่ม ก็จะแนะนำยาสมุนไพรต้มมาบอกกัน
........รถจักรยานที่ปั่นกันส่วนใหญ่เป็นรถแบบธรรมดา  รถบางคันมีเกียร์ เส้นทางที่ไปปั่นเป็นเส้นทางที่แน่นอน ถ้าใครออกมาช้าก็จะตามไปได้ทัน หรือถ้ามีการเปลี่ยนเส้นทางก็จะมีการแจ้งล่วงหน้า  เคยมีอุบัติเหตุนอกกลุ่มกับรถมอเตอร์ไซด์ แต่น้อยมาก เรื่องการรักษาส่วนใหญ่จะมีลูกๆรับราชการ อยากให้ดูแลเรื่องรถยนต์ สมาชิกขาดความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยในเส้นทาง บางคนก็บ่นว่าเจอกันตอนตี 4.30 น.เช้าเกินไป

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS