ชุดวิดีโอ "การใช้จักรยานในเยอรมันและฮอลแลนด์"

  	วิดีโอชุดนี้ทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้เห็นวิถีชีวิตคนที่เดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ 
ซึ่งบางเรื่องจะเห็นรูปแบบของระบบจราจรที่จูงใจสำหรับผู้ใช้จักรยาน เช่น ทางด่วนจักรยาน
ผ่านสวนสาธารณะในเมืองมึนสเตอร์ ถนนจราจรทางเดียวแต่จักรยานวิ่งได้สองทางใน Breda
และ Utrecht  โดยเฉพาะในเรื่องของ Utrecht นั้น..ตอนเริ่มต้นจะเห็นช่องสำหรับพักจักรยาน
ด้านหน้าสุด ที่ช่วยป้องกันผู้ขับขี่ไม่ให้ต้องสูดดมควันพิษไอเสียจากรถเครื่องยนต์  
ถ้าดูจากทุกเรื่องจะเห็นว่า ทางจักรยานในเมืองต่างๆนั้น ส่วนใหญ่จะใช้ผิวถนน
ทั้งการตีเส้น ระบายสี และถนนจักรยานซึ่งไม่ตีช่องเดินรถจักรยาน และโปรดสังเกตุว่า
เส้นทางจักรยานส่วนใหญ่อยู่บนถนนแคบ ยกเว้นเรื่องตอนเริ่มต้นในเมือง Aachen ที่มีถนนกว้าง
และหลายช่องจราจร ซึ่งผู้ขับขี่จักรยานมีช่องให้หยุดรอเลี้ยวซ้ายขณะรอไฟสัญญาณ ณ ทางแยก
ซึ่งเทียบเท่ากับการเลี้ยวขวาในบ้านเรา จะเห็นได้ว่าถ้าบ้านเราไม่เริ่มต้น เราจะไม่สามารถเริ่มต้น
พัฒนาระบบการเดินทางแบบยั่งยืนต่อไปได้เลย เพราะเราคงไม่สามารถเริ่มต้น และทำให้พร้อมทุก
อย่างได้เหมือนกับที่เห็นในวิดีโอชุดนี้ ทุกฝ่ายต้องค่อยๆเรียนรู้และร่วมพัฒนาไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง
และทำให้คืบหน้าทุก 6 เดือน-ทุกปี

...บันทึกและเรียบเรียง โดย ดร.นิรันดร โพธิกานนท์

1
Muenster, Bicycle Capitol City of Germany

8 Cycling in Delft Holland

 

9 Amsterdam, City of Bikes 

10 Amsterdam, The Bicycling Capitol of Europe

11 Holland bicycle masterplan fiets

12 Bikes and trains Study Tour

new3Free guarded bicycle storage at the railway station - Zutphen, The Netherlands

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS