จักรยานทางไกลเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา

                              โปรแกรมการเดินทาง

 เริ่มวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 50 – วัน ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 50
29 พ.ย 50 60.00 น. ออกจาก ชม. (ข่วงสามกษัตริย์) 17.00 น. ถึง รร.แม่ทะประชาสวรรค์  130 กม.
30 พ.ย. 50 6.00 น. ออกจากลำปาง 16.00 น. ถึง จ.อุตรดิตถ์ 121 กม.
1 ธ.ค 50 6.00 น. ออกจาก จ.อุตรดิตถ์  15.30 น. ถึง จ. พิษณุโลก 120 กม.
2 ธ.ค 50 6.00 น. ออกจาก จ.พิษณุโลก 17.00 น. ถึง จ.นครสวรรค์ (อ.โกรกพระ) 137 กม.
3 ธ.ค 50 6.00 น. ออกจาก จ.นครสวรรค์ 16.00 น. ถึง จ.สิงห์บุรี   110 กม.
4 ธ.ค 50 6.00 น. ออกจาก จ. สิงห์บุรี   15.30 น. ถึง จ.ปทุมธานี  95 กม.
5 ธ.ค 50 6.00 น. ออกจาก จ. ปทุมธานี  8.00 – 8.30 น. ถึงกรุงเทพฯ 14.30 ถึง สมุทรปราการ 95 กม.
6 ธ.ค 50 7.30 น. ทัศนศึกษาเมืองโบราณ  วัดหงส์ทองที่อยู่กลางทะเล
7 ธ.ค 50 เดินทางกลับเชียงใหม่ อาจจะเป็นรถไฟเที่ยวเช้า หรือบ่าย

-  ลำปางพักที่ รร.แม่ทะประชาสวรรค์
-  อุตรดิตถ์พักที่ วัดคลองโพธิ์
-  พิษณุโลกพักที่ วัดเจดีย์ยอดทอง
-  นครสวรรค์พักที่ เทศบาล กับวัดโกรกพระ

ส่วนวันที่ 2 นัดเจอกับทีมจักรยาน จ.ตากประมาณ 20 กว่าคณะ แล้วรวมขบวนเพื่อเดินทางร่วมกัน(เข้ากรุงเทพฯ)
-  สิงห์บุรีพักที่ วัดประโชติ (เป็นวัดที่ถูกน้ำท่วม ชมรมจักรยานเชียงใหม่เคยจัดทอดผ้าป่า)
- ปทุมธานีพักที่ วัดบางขัน (ตรงข้าม ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต)
- สมุทรปราการพักที่ วัดคลองคง (ใกล้ ๆ กับฟาร์มจระเข้)
วันที่ 5 เดินทางเข้ากรุงเทพฯ (สนามหลวง )เพื่อเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้วก็เดินทางไปจุดเทียนชัยที่ จ.สมุทรปราการ

                      รายนามผู้เข้าร่วม
        จักรยานทางไกลเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา
เชียงใหม่-กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ (29 พ.ย 50-7 ธ.ค 50)

1. นายประมวล  สำราญ 125 ม.4 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  081-9807443
2. นายวสิน  เกษมสุข  157 ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  085-6147601
3. นายอารมณ์  ปอบุญทุม 300/375 ม.10 ต.แม่เหียะ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 081-4154072
4. นายเซ่งหั้ว  แซ่ลิ้ม 6 ม.11 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่  089-5552998
5. นายชิราวุฒฺ  บุญมา 25/1 ม.8 บ.สันโค้ง ต.ต้นเปา  อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่ 089-1921441
6. ด.ต.สงกรานต์  ชะตาคำ 189/11 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 086-1830866
7. นายสมัย  ต่างองราช  253 ม.8 ต.หนองควาย  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 053-430460
8. นายสุกิจ  บัวขาว  111 ม.5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  086-7814269
9. นายชมชื่น  บุญชัย  53/5 ถ.มนตรี  ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053-240350
10. นายสังคม  พรหมแพงดี  79/13 ม.3 ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  089-6319464
11. นางพัทธนันท์  ทองปั้น 22 ซอย 1 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 084-6176905
12. นายสุทัศน์  นพคุณ  57/4 ม.2 ต.หนองหอย อ.เมือง จงเชียงใหม่  089-9992556
13. นางวันเพ็ญ  ใจคำปน  57/7 ม.3 ต.หนองหอย  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  089-9249236
14. นายพรหมมาศ  กาวิชัย   1 ถ.หัสดิเสรี  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053-213029
15. นายศักดิ์ชัย  คงไทย  266 ม.6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์ 081-5092342
16. น.ส.พานี  ชัยเทพ  96 ม.4 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  0861938396
17. นายธงชัย  ศรีสกุล 23/1 ถ.ท้ายบ้าน ซ.16 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 081-7552817
18. นายวันชัย  แสงเดช 63/97 ม.1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  081-4916550
19. นายเหล็ง  เชื้อใจกล้า 108 ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่  086-1810214
20. นายสมชัย  สุธารสุวรรณ์  6 ซ.3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  089-9538606
21. นายสุธน  สุมนดิษฐ์  44  ซ.สามเสน 7 วัดสามพระยา กรุงเทพฯ  087-1126725
22. นางจันทร์ฉาย  คำมามูล  79/13 ม.3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  053-881127
23. นายอภิศักดิ์  ผุสดี 42/2 ม.9 ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน 053-235440
24. นายมานพ  อุทรา  84/1 ม.4 ต.สันทรายน้อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่  084-1694500
25. นายนคร  วรรณา 80/2 ม.9 ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน  053-531656
26. นายสุทัศน์  ทุรา  14 ม.1 บ้านฟ้ามุ่ย  ต.หนองจ๊อม  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 089-2618317
27. นายประพันธ์  รัตนพันธุ์  169/1 ม.4 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
28. นายแสวง  นวลจันทร์จิต 6/2 ม. 9 ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน
29. นายเจนจิตร  ทิศแจ่ม  ต.สันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
30. นายอิ่นคำ  วงค์ษา 135 ม.6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
31. นายคำ  วงศ์แสง  97 ถ.สันป่าสัก ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  053-396339
32. นายคำสม  จันตะพิงค์ 131/2 ม.6 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน
33. นายธาริน  วิริยดิลกธรรม  4/5 ถ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 084-3635530
34. นายสุรินทร์  ปันกองแก้ว 1/2 ซอย 8 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 083-6343104   
35. นายวินัย  จงสมจิตร  จ.เชียงใหม่  089-6317078
36. นายคำ  สีเขียว 112 ต.หนองตอง  อ.หางดง จ.เชียงใหม่
37. นายสุรพล  ตาลคำมูล  134/143 ม.1 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 084-9851682
38. นายอนันต์  สมบูรณ์ญา 51/2 ม.1 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
39. นางชมจันทร์  ตาลคำมูล  134/143 ม.1 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 084-9851682
40. นายผดุง  รัตนะ 21/2 ม.9 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน
41. นายประสาน  ฉิมปราการ  27/16 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 084-8077798
42. นายบุญลพ  เขื่อนทอง  ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
43. นายอนันต์  หลิมไพบูลย์ 21/2 ม.9 ต.ริมปิง  อ.เมือง จ.ลำพูน
44. นายวศิน  ธรรมสุนทร  199/437 ม.2 ต.หนองจ๊อม  .สันทราย จ.เชียงใหม่ 089-9521417
45. นายสาธิต  ชมภูพร้อย 21/2 ม.9 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน
46. นายจำลอง  พรหมเทศ 21/1 ม.9 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน  089-7580666
47. นายประยงค์  มาลีเจริญ  29 ม.2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่  053-966065
48. นายบุญส่ง  นวลดอกไม้  48/1 ม.3 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่  089-9984155
49. นายจุมพล  คุณา  87 ม.2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 081-3514571
50. นายนิคม  สินธุยา  ม.10 ต.อุโมงค์  อ.เมือง จ.ลำพูน  089-5542139
51. นายณรงค์ศักดิ์  กรองอินทร์  ม.8 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน  0831801660
52. นายศิรวรรธน์  บงสีดา  88/1 ม.9 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน  081-5312995
53. นายนิรันดร  ตาแก้ว  ต.หนองหอย อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  081-7164330
54. นายกฤษณศักดิ์  สิงห์คำ  32 ม.4 ต.หนองตอง  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 089-9536061
55. นายสุนทร  วิริยสันติ  131 ม.8 ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง จ.เชียงใหม่  053-441735
56. นายมีภักดิ์  ชุมภูชา  69 ม.2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 084-3705040
57. นายคำสิงห์  ยี่รัมย์ จ.เชียงใหม่ 081-1669733
58. นายสุรพรรณ  ยอดเมือง  169 ม.11 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่  089-8547916
59. นายเจสัน  อังโควิท 9/2 ซ.2 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  084-8073166
60. นายวิสุทธิ์  พรมพิงค์  21/2 ม.9 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน
61. พ.ต.ท.บุรี  อยู่ใย  36/140 ถ.พระราชวีริยาภรณ์ ซ.5 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 081-8668898  02-8167813
62. นายประเวทย์  งามสง่า  จ.อ่างทอง  081-6959713
63. นายนิรันดร์  นิสะโสกะ  จ.อ่างทอง   081-6959713

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS