ทำไมเชียงใหม่รถจึงติด มลพิษมาก

ทำไมเชียงใหม่รถจึงติด-มลพิษมาก                                                                                                                                                                         ...สามปอย  ดอยคำ

        รถติด-มลพิษมากเกิดจากวงจรแห่งความเสื่อมถอยของเมือง...ที่รัฐบาลและผู้บริหารเมืองในอดีตเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมาขาดวิสัยทัศน์ของการสร้างเมืองให้ยั่งยืน  ที่ใดเราขาดความตระหนัก คิดแต่ความสะดวกสบายเฉพาะตัว  กลัวอะไรเกินเหตุ ทำให้เราสำคัญผิดว่ารถยนต์เป็นปัจจัยที่ 5  ในขณะที่ภูมิปัญญาของเรายังจมอยู่ในตมหรืออยู่ใต้น้ำคิดอยากมีรถยนต์ เพราะดูดีเหมือนคนรวยหรือเห็นคนมีฐานะดีมักแสดงออกด้วยการมีรถยนต์ใช้  หนุ่มสาวที่เข้าไม่ถึงสัจจธรรมก็สนใจจะมีแฟนที่มีรถยนต์ คล้ายๆกับยุคสาวมอเตอร์ไซด์ ปัจจุบันใครๆ ก็มีรถยนต์ได้ถ้ากัดฟันซื้อรถเงินผ่อน ไม่ว่าป้ายแดงหรือรถมือสอง แต่หาใช่คนที่ช่วยสังคมบ้านเมืองของเราได้ไม่ แค่ช่วยตัวเองให้มีรถยนต์ได้ก็เหนื่อยแล้ว 

             ขอฝากให้คิดเป็นว่า คนเราที่กำลังคิดอยากได้-อยากมีรถยนต์นั้น กำลังจะลากเมืองของเราเข้าสู่วงจรแห่งความเสื่อมถอย เพราะรถยนต์กินทุกอย่างมาก  กินพื้นผิวจราจรในท้องถนนมาก กินน้ำมันมาก ผลิตมลพิษต่อคนต่อวันมาก และปล่อยมลพิษให้ผู้อื่นอีกต่างหาก  เราไม่ควรคิดว่าเราใช้รถยนต์ติดแอร์จะช่วยให้เราไม่ได้รับมลพิษจากคนอื่น แต่ควรคิดว่าเราน่าจะไม่ปล่อยมลพิษให้ผู้อื่นจะดีสำหรับบ้านเรายิ่งกว่า

bus_car_bicycle

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพที่นำเสนอนี้เปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนว่า คน 72 คนนั้นต้องใช้พื้นที่เท่าใดในการเดินทาง ในภาพซ้ายมือ คน 72 คนใช้จักรยานเดินทางในเมืองกับจักรยาน  72 คัน ใช้พื้นที่ถนนเพียง 90 ตรม. และเมื่อเปรียบเทียบกับในภาพกลาง..คนอีก 72 คนเดินทางโดยเฉลี่ยกับรถยนต์คันละ 1.2 คน ต้องใช้รถยนต์ 60 คันและใช้พื้นที่ถนนรวม 1,000  ตร.ม.  แต่ถ้าขนคน 72 คนด้วยรถโดยสารคันใหญ่  1 คัน ดังภาพขวามือ ก็จะใช้พื้นที่ถนนเพียง 60 ตรม.เท่านั้นเอง แต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้ว รถยนต์จะใช้พื้นที่มากขึ้นกว่านี้เมื่อออกวิ่งเพราะยังต้องเว้นพื้นที่ว่างจากคันหน้ากับด้านข้างแล้วยังต้องคิดถึงมลพิษที่ปล่อยออกมาให้ผู้อื่นอีกด้วย  จึงชัดเจนยิ่งว่า สาเหตุตัวจริงที่ทำให้รถติดคือรถยนต์ที่พี่ๆ น้องๆ เราใช้กันนี่แหละ ถ้าคิดว่าจำเป็นสิ่งที่คนใช้รถยนต์ควรช่วยกันได้คือ๑)   คนบ้านไกลมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในชีวิตประจำวันมากกว่า ควรร่วมกันช่วยดูแลคนขี่รถถีบให้เขามั่นใจว่าปลอดภัย จะช่วยให้คนบ้านใกล้ใช้รถถีบกันมากและช่วยให้การจราจรไม่ติดขัดและมลพิษต่ำ

๒) ดูแลรถยนต์ของตนให้ปล่อยควันดำหรือมลพิษน้อยที่สุดเพื่อร่วมกันปก ป้องชีวิตให้ลูกหลานรวมทั้งให้พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยของเราด้วย

 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS