ระบบสัญจรและระบบจราจรหลากหลายรูปแบบในยุโรปหลายประเทศ/ดูวิดีโอ

           ชุมชนน่าอยู่จากมลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ได้จัดทำวิดีโอขึ้นชุดหนึ่งชื่อ "The Many Faces of Bike Ways" หลังจากที่ได้ไปศึกษาระบบสัญจรและระบบจราจรหลากหลายรูปแบบในประเทศ เดนมาร์ค เนเธอแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรีย ซึ่งก่อนเข้าไปเปิดดูวิดีโอชุดนี้ ขอเรียนว่า ประเทศในยุโรป มีระบบสัญจรสำหรับจักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันแบบเชื่อมโยงให้คนปั่นจักรยานจากบ้านเข้าไปในใจกลางของเมืองหลายรูปแบบ มีทางจักรยานที่ขนานไปตามแนวถนนทั้งสองฟากสำหรับไปและกลับ หรือเป็นทางจักรยานไป-กลับบนถนนฟากเดียวกัน มีการทำทางจักรยานบนถนนที่ไม่ให้รถยนต์จอด และมีทั้งที่ขนานไปกับพื้นที่ให้รถจอดหรือในเมืองที่มีพื้นที่ถนนกว้างมาก ก็อาจมีแนวคั่นระหว่างทางจักรยานกับพื้นที่ให้รถยนต์จอด นอกนั้นก็มีทางจักรยานพิเศษแยกจากถนนผ่านไปตามแนวป่าหรือดงต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้พุ่มซึ่งกว้างขวางให้จักรยานสวนกันได้ ในเมืองบางแห่งเช่นในโคเปนเฮเกนมีทางจักรยานกว้างที่ให้คนปั่นจักรยานคู่คุยกันได้ ที่ใดมีวงเวียนก็จะเห็นตัวอย่างของทางจักรยานอยู่นอกสุดของวงเวียนนั้นๆ มีการใช้ระบบถนนจักรยาน(Bicycle road)ซึ่งมีรูปจักรยานเป็นสีอยู่กลางถนนหรือเป็นรูปจักรยานอยู่สองฟากถนนโดยไม่ต้องมีการตีเส้นทึบหรือเส้นประให้เป็นช่องเดินรถจักรยาน รถยนต์สามารถจอดได้ฟากเดียวหรือสองฟากตามที่ทางการกำหนดซึ่งต่างจากในคูเวียงเชียงใหม่ซึ่งใช้เครื่องหมายของถนนจักรยานแต่กลับมีช่องเดินรถจักรยานให้รถยนต์จอดได้
           สำหรับระบบจราจรที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยนั้น มีการใช้ไฟสัญญานสำหรับจักรยานเพื่อให้จักรยานออกไปก่อนรถอื่นเพื่อให้ผู้ใช้รถอื่นเห็นและระวังดูแลได้ดี มีเครื่องหมายจราจรเสริมให้จักรยานวิ่งสองทางในถนนจราจรทางเดียว ให้จักรยานเลี้ยวขวา(หรือซ้ายสำหรับบ้านเรา)ถึงแม้จะห้ามรถอื่นเลี้ยวไปก็ตาม มีการเอื้อให้จักรยานเดินทางได้สองทางบนถนนจราจรทางเดียวเพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัย เช่นเดียวกับเส้นทางจักรยานบนถนนช้างม่อย ถนนลอยเคราะห์ที่เชื่อมกับถนนราชมรรคาเข้าไปในพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเวียง และถนนเจริญประเทศที่เจ้าพนักงานจราจรเคยประกาศใชเเมื่อปี 2009/2552 ในเขตกลางเมืองเชียงใหม่ แต่ในปัจจุบันตำรวจจราจรเมืองเชียงใหม่กำหนดให้การขับขี่จักรยานในเส้นทางจักรยานเมื่อปี 2009/2552 กลับทิศทางไปเป็นจราจรทางเดียวเหมือนกับทางจักรยานในถนนท่าแพ ซึ่งคนปั่นจักรยานถูกกำหนดให้หันหลังปั่นให้แก่รถที่เร็วที่สุดและวิ่งใกล้ชิดช่องเดินรถจักรยานเมื่อแซงรถอื่นๆที่วิ่งช้ากว่าทางด้านซ้ายมือ ทำให้ความปลอดภัยในการปั่นจักรยาน ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดหลักให้คนกล้าปั่น ใช้จักรยานลดน้อยลง
           ชุมชน อบต.หรือเทศบาลต่างๆ อาจเลือกรูปแบบระบบสัญจรและระบบจราจรที่เห็นในวิดีโอนี้ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของท่านได้ และเมื่อใดก็ตามที่มีการรณรงค์ปั่นจักรยานในวันปลอดรถยนต์สากลแต่ละปี ควรมีการจัดกิจกรรมพร้อมกับการเปิดเส้นทางจักรยานและระบบจราจรเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน หากทำกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องกันไป พื้นที่ต่างๆในแต่ละจังหวัดจะมีความเชื่อมโยงเป็นเส้นทางจักรยานสำหรับการเดินทางไปเรียน ไปวัด ไปทำงาน ไปโรงพยาบาล ไปตลาดและไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีรถอื่นๆวิ่งร่วมได้อย่างปลอดภัย เชื่อมโยงกับตัวเมืองหลักของจังหวัดต่างๆ ต่อไป

            เมื่อท่านสนใจสามารถคลิ๊กเมาส์บนข้อความ "The Many Faces of Bike Ways" เพื่อชมวิดีโอเรื่องนี้ได้ และขอขอบคุณที่ชมวิดีโอนี้

 

                                                                                                  นิรันดร โพธิกานนท์/Nirandorn Potikanond

 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS