เชิญเรียนรู้ระบบสัญจร"ถนนจักรยาน"จากอัลบั้มภาพชุดนี้

              ถนนจักรยานใช้กันมากในยุโรปหลายประเทศ ให้จักรยานเป็นเอกในถนนที่กำหนดให้เป็นถนนจักรยาน รถอื่นที่อนุญาตให้วิ่งร่วมได้ วิ่งได้ไม่เกิน ๓๐ กม./ชม. ก่อนจะแซงจักรยานซึ่งวิ่งราว ๑๕-๒๕ กม./ชม.ในเมือง รถอื่นๆต้องชลอความเร็วลงมาใกล้เคียงพอแซงได้แล้วจึงค่อยเร่งความเร็วขึ้นไป ถนนจักรยานจึงปลอดภัยและแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ การลงทุนทำต่ำมาก เมืองเชียงใหม่มีที่ทดลองใช้ระบบสัญจรและระบบจราจรแบบนี้ได้ดีที่สุดในเวียงพิงค์(ในสี่เหลี่ยมคูเวียง)ร่วมกับเส้นทางจักรยานนำร่อง ๓ สาย(บนถนน ๕ สาย)ที่ประกาศใช้เมื่อ ๒๕๕๒ การปรับแก้ไขระบบจราจรดังกล่าวจะทำให้คนไทยและนักท่องเที่ยวมั่นใจว่าเชียงใหม่เป็นเมืองจักรยาน ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่เป็นแค่เมืองน่าปั่นแต่ยังไม่มีระบบจราจรที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม เราทุกฝ่าย(จังหวัด เทศบาล ตำรวจ เครือข่ายจักรยานชม.)ควรร่วมมือกันทำ!!! ขอขอบคุณเมืองต่างๆที่นำภาพเหล่านี้เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างสูง!!!

         เชิญคลิกดูภาพที่อธิบายไว้ใต้ภาพแล้วที่นี่ !

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS