ทางจักรยานจากศูนย์ประชุมฯถึงทางเข้าห้วยตึงเฒ่า

ทางจักรยานจากศูนย์ประชุมฯถึงทางเข้าห้วยตึงเฒ่า
สำหรับออกกำลังกายหรือใช้ในชีวิตประจำวันของคนเชียงใหม่ ???

        ผู้คนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมี 3 กลุ่มใหญ่ๆ 1) ปั่นออกกำลังกายช่วงเช้าหรือเย็น ซึ่งสามารถปั่นเส้นทางใดๆก็ได้ที่ปลอดรถยนต์ในเวลานั้น มักปั่นกันเป็นกลุ่มหรือขบวน 2) ปั่นไปทำงาน-ไปเรียน ซึ่งต้องปั่นเข้าเมืองหรือปั่นในเมือง ซึ่งต้องการทางจักรยานที่มีระบบจราจรดูแลความปลอดภัยจากบ้านไปที่หมาย แต่ละคนปั่นจากบ้านของตน จึงไม่เป็นกลุ่มแต่เมื่อมีคนใช้มากขึ้น บนเส้นทางเดียวกันก็อาจมีจำนวนและยาวเป็นขบวนได้ในเวลาต่อไป 3) นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ใช้จักรยานธรรมดาๆ ปั่นในเขตเมืองหรือในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ดังนั้นกลุ่มที่ 2 และ 3 จึงควรมีระบบจราจรที่ปลอดภัยดูแล สิ่งที่ช่วยให้ปลอดภัยคือช่องเดินรถจักรยานที่คนไม่เอารถเข้าไปจอดคือใช้ระบบถนนจักรยานในเขตคูเวียงที่ควรมีนโยบายให้เป็นเขตปลอดภัยพิเศษ โดยในระบบถนนจักรยานไม่ต้องมีช่องเดินรถจักรยาน แต่รถยนต์และ จยย.วิ่งร่วมกับจักรยานด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.

 

คลิ๊กดูภาพประกอบได้ที่นี่

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS