ข้อเสนอเร่งด่วน เพื่อให้มีระบบดูแลความปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยาน

ข้อเสนอเร่งด่วน เพื่อให้มีระบบดูแลความปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยาน

 

      ผู้ใช้จักรยานแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ
      ๑) นักปั่นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และปั่นท่องเที่ยวในวันหยุด นิยมสวมใส่ชุดจักรยานและสวมหมวกกันน็อค ใช้จักรยานเสือภูเขาหรือจักรยานเสือหมอบ ปั่นได้เร็วถึง ๓๐ และ ๔๐ กม./ชม.
      ๒) ผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่ใช้จักรยานทุกประเภทคละกันไปตั้งแต่จักรยานแม่บ้าน จักรยานพับและจักรยานปั่นไกล ไม่สวมใส่ชุดนักกีฬาจักรยาน คงแต่งกายตามปกติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้ใช้จักรยานกลุ่มนี้ใช้จักรยานปั่นไปซื้อของ ไปเรียน ไปทำงาน และไปธุระต่างๆด้วยความเร็ว ๑๒ – ๒๐ กม./ชม. และในวันหยุดอาจร่วมปั่นไปเที่ยวกับกลุ่มที่ ๑) ด้วย

         ๓) นักท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งเช่าจักรยานทั่วไป ปั่นชมเมืองและใช้ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

 

      ระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้จักรยานทุกกลุ่ม ที่ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ
      ๑) ปิดร้าน/บาร์บริการเครื่องดื่มมึนเมาที่เปิดยาวเกินเวลาอย่างจริงจัง
      ๒) สุ่มตรวจเข้มจับปรับผู้ขับขี่ รถยนต์ จักรยานยนต์ รวมทั้งจักรยานที่เมาแล้วขับอย่างต่อเนื่อง(ตำรวจแจ้งผ่านสื่อว่ากำลังดำเนินการแล้ว)
      ๓) เพื่อไม่ให้เกิดกรณีคล้ายกับเหตุการณ์ที่นักปั่นจักรยานต่างประเทศถูกรถยนต์ชนเสียชีวิตบนไหล่ทางหลวงในภาคอีสาน ให้กรมทางหลวงและทางหลวงชนบท ปรับปรุงทางเท้าหรือไหล่ทางของถนนสายหลักทุกสายรอบอำเภอเมืองเชียงใหม่ให้เป็นช่องเดินรถจักรยานและจักรยานยนต์ โดยให้รถจักรยานยนต์ที่วิ่งเร็วเกิน ๓๐ กม./ชม.ออกไปวิ่งร่วมกับรถอื่นๆในช่องเดินรถซ้ายสุด และติดป้ายให้ผู้ขับขี่ยานยนต์ระวังรถจักรยานในไหล่ทาง
      ๔) ให้หน่วยงานขนส่ง ตำรวจจราจรและผู้ใช้จักรยานที่สนใจร่วมกันหารือ ทำหลักสูตรการสอบใบขับขี่ เพื่อให้ผู้สอบขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ ต้องสอบข้อเขียนเกี่ยวกับวิธีการดูแล ระมัดระวังความปลอดภัยแก่ผู้ใช้จักรยานผ่านทุกข้อ หากตอบผิดข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในครั้งนั้น

         ๕)  ขอให้ทางตำรวจจราจรหรือทางจังหวัดเชียงใหม่ประสานกับกองบิน ๔๑ พิจารณากำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสม ให้ผู้ใช้จักรยานขอบัตรอนุญาตผ่านทางได้ระหว่าถนนสุเทพกับทางเข้าสนามบินถนนมหิดล เพื่ออำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยแก่ประชาชนที่มีที่ทำงาน มีภูมิลำเนาในเชียงใหม่และนักศึกษาที่ยังลงทะเบียนอยู่กับสถานศึกษา

      ๖) ขอให้สำนักงานทางหลวงฯ ปรับเปลี่ยนทิศทางตะแกรงฝาท่อระบายน้ำบนถนนมหิดลช่วงสะพานป่าแดดกับทางลอดติดทางรถไฟ ให้ฝาตะแกรงที่ปิดท่อบนถนนอยู่ในแนวขวางล้อแทนตามแนวถนนเพื่อป้องกันล้อของผู้ใช้จักรยานจมลงในร่องตะแกรงเหล็กและเกิดอุบัติเหตุล้มและถูกรถยนต์ตามหลังชนหรือทับจนเป็นอันตรายได้
      ๗) ขอให้ทางการที่เกี่ยวข้องพิจารณาการประกันภัยชั้นหนึ่งว่า ข้อเสนอคุ้มครองการประกันข้อใดมีผลทำให้ผู้เอาประกันลดความรับผิดชอบของตนเอง ในการดูแลความปลอดภัยของผู้อื่นบนท้องถนน ให้พิจารณาปรับปรุงมิให้ผู้เอาประกันขาดความรับผิดชอบในส่วนนั้น
     ) ขอให้ฝ่ายบ้านเมืองเร่งจัดทำระบบจราจรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อผู้ใช้จักรยานในเขตเทศบาลต่างๆ ทุกระดับ ให้การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเป็นกิจวัตรที่ได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยอย่างจริงจัง  สำหรับเมืองเชียงใหม่ให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอเรื่อง “การปรับปรุงแก้ไขระบบจราจร เพื่อทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองจักรยาน”

 

 

                                                                เครือข่ายจักรยานเชียงใหม่

….........................................
 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS