ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ เชียงใหม่ ร่วมบริจาก ให้เพื่อนร่วมโลก เนปาลที่ประสบภัยธรรมชาติแผ่นดินไหว

วันพุธที่ 6 พ.ค. 2558 ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ เชียงใหม่ รวบรวมเงิน จากชมรมฯ และสมาชิก ร่วมบริจาก ให้เพื่อนร่วมโลก ประเทศเนปาล ที่ประสบภัยธรรมชาติแผ่นดินไหว จำนวนเงิน 6,200 บาท ผ่านจังหวัด โดยท่านผู้ว่าฯ ได้มารับมอบ ณ ศูนย์ราชการชังหวัดเชียงใหม่ ครับ

napan2015

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS