60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้าของคนเดินดิน

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และที่สำคัญที่สุดคือเป็นเจ้าฟ้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชน ไม่ถือพระองค์ จนสามารถใช้คำว่า “เจ้าฟ้าของคนเดินเดิน” เลยก็ว่าได้

 

เชิญคลิ๊กที่นี่ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้าของคนเดินดิน

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS