สภาพการใช้จักรยานรอบวันในประเทศเนเธอร์แลนด์(Round the clock cycling in the Netherlands)

สภาพการใช้จักรยานรอบวันในประเทศเนเธอร์แลนด์(Round the clock cycling in the Netherlands)

นิรันดร โพธิกานนท์ แปลจากคำบรรยายในวิดีโอ

หมายเหตุ - เมื่ออ่านคำบรรยายแล้วเชิญคลิ๊กดูวิดีโอเรื่องนี้ต่อไปด้านล่างสุด

 1. ประเทศเนเธอร์แลนด์มีประชากรราว 16.7 ล้านคน และใช้จักรยานกันมาก
 2. คนใช้จักรยานในฤดูร้อนมากกว่าในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว
 3. เฉลี่ยแต่ละวันทำการ คนจำนวน 5 ล้านคนใช้จักรยานเดินทางรวมกันจำนวน 14 ล้านเที่ยว
 4. กล่าวได้ว่าเกือบทุกคนในเนเธอร์แลนด์ปั่นจักรยาน ทั้งในวัยหนุ่มสาว สูงวัย ทั้งหญิงและชาย ทั้งคนรวยและคนจน ทั้งคนที่มีและไม่มีรถยนต์
 5. คนดัชท์ จึงถือครองจักรยานจำนวนรวมกันถึง 18 ล้านคัน
 6. ผู้หญิงใช้จักรยานบ่อยกว่าผู้ชาย คนดัทช์แท้ใช้จักรยานมากกว่าคนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่
 7. เฉลี่ยตลอดสัปดาห์ ระหว่าง 8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น ในแต่ละชั่วโมงมีคนปั่นจักรยานราว 1 ล้านเที่ยว  8 ถึง 9 น.เป็นช่วงเวลาที่ใช้จักรยานกัน
 8. ช่วง 9 น.คนเต็มวัยกำลังทำงาน แต่นักศึกษากำลังเดินทาง ช่วงเวลาตรงนี้มีคนใช้จักรยาน 2.5 ล้านเที่ยว
 9. ก่อนเที่ยงการปั่นจักรยานเพิ่มเป็น
 10. จาก 12 ถึง 13 น.จะมีคนปั่นจักรยานอยู่ 1.5 ล้านเที่ยว เป็นนักเรียนชั้นประถมระหว่าง 5 - 11 ขวบ ที่ปั่นกลับไกินอาหารกลางวันที่บ้านแล้วกลับมายังโรงเรียนตอนบ่าย ทำให้จำนวนปั่นรวมเป็น
 11. ถึงบ่าย 2 โมง จำนวนปั่นเพิ่มเป็น 7.7 ล้านเที่ยว จากนั้นในช่วงบายต้นๆมีจำนวนปั่นเพิ่มอีก
 12. 4 โมงเย็น เด็กนักเรียนก็เริ่มกลับออกจากโรงเรียน บางก็แวะบ้านเพื่อนและแวะสโมสรกีฬาต่างๆ กล่าวได้ว่าในช่วง 2 ชั่วโมงถัดไปนี้มีคนปั่นจักรยานรวมๆอยู่ 2.5 ล้านเที่ยว จำนวนรวมที่ปั่นฯขึ้นไปถึง 10 ล้านเที่ยว โดยมีอีก 1.2 ล้านเที่ยวเกิดขึ้นในตอนบ่ายช่วงท้าย
 13. ในช่วงเดียวกันนี้คนดัทช์ยังมีการปั่นจักรยานไปจับจ่ายซื้อของและหมู่นักเรียนก็เริ่มปั่นออกจากสโมสรกีฬากลับบ้าน
 14. เมื่อย่าง 5 โมงเย็น ชั่วโมงเร่งด่วนก็เริ่มอีกครั้งหนึ่ง ทำให้มีจำนวนเที่ยวปั่นจักรยานเป็น 11.2 ล้านเที่ยว
 15. พอ 6 โมงเย็น คนดัทช์ส่วนใหญ่ก็กลับถึงบ้านกันแล้ว ซึ่งทำให้เกิดจำนวนปั่นอีกราว 1.2 ล้านเที่ยว จำนวนปั่นรวมขึ้นไปถึง 12.4 ล้านเที่ยว
 16. ในช่วง 6 ชั่วโมงตอนเย็นถึงค่ำ ผู้คนยังคงใช้จักรยานปั่นกันอีก 1.75 ล้านเที่ยว โดยนักกีฬาจักรยานจำนวนมากปั่นในช่วงนี้ นอกนั้นได้แก่นักเรียน/นักศึกษาภาคกลางคืน สมาชิกสโมสรต่างๆและผู้คนที่เข้าเมืองตอนกลางคืนโดยจักรยาน
 17. รถจักรยานจะมีจอดให้เห็นตามหน้าภัตตาคาร/ร้านอาหาร โรงหนัง โรงละครและคาเฟต่างๆ
 18. เมื่อถึงเที่ยงคืนจำนวนเที่ยวการปั่นจักรยานก็จะขึ้นถึง 14 ล้านเที่ยว โดยคนจำนวน 5 ล้านคนต่อวัน
 19. ผู้คนที่เดินทางด้วยจักรยาน จะไปถึงที่หมายในเวลาที่เร็วกว่าผู้ขับรถยนต์ 5% แต่ในเมืองใหญ่ๆผู้ใช้จักรยานจะถึงที่หมายเร็วกว่าถึง 10%
 20. ในระยะทางภายใน 3 กม.ผู้ใช้จักรยานจะชนะหรือถึงเร็วกว่าผู้ใช้รถยนต์เสมอ
 21. โดยเฉลี่ย การใช้จักรยานจะมีระยะทางเกินกว่า 3 กม.และใช้เวลาถึงที่หมายในเวลา 15 นาที ผู้ใช้จักรยานร้อยละ 75 ปั่นจักรยานเดินทางสั้นกว่4 กม.
 22. ในขณะที่ปั่นจักรยานเจอฝนตกกันบ้างไหม? สำนักงานอุตุนิยม มีข้อมูลบ่งชี้ว่า ฝนตกเกิดขึ้นเป็นเวลาเฉลี่ยเพียง
 23. เมื่อคิดโดยประมาณ ก็กล่าวได้ว่า การขี่จักรยานในแต่ละชั่วโมงมีโอกาสเจอฝนตก (ผู้แปลเข้าใจว่า 1 เป็นค่าสูงสุด)
 24. การใช้จักรยานเป็นการเดินทางที่ถือว่าปลอดภัยมากความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการจราจรที่ร้ายแรงในประเทศเนธอร์แลนด์มีน้อยที่สุดในโลก เพราะเหตุปัจจัย 2 ประการ คือ 1) มีทางจักรยานแยกต่างหากจากถนน และ 2) มีคนใช้จักรยานกันจำนวนมาก

เชิญคลิ๊กชมวิดีโอเรื่องนี้เองได้ที่นี่

 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS