ป้ายเครื่องหมายจราจรสำหรับทำระบบการใช้จักรยานให้ปลอดภัย

 

 

ป้ายเครื่องหมายจราจรสำหรับทำระบบการใช้จักรยานให้ปลอดภัย

นิรันดร โพธิกานนท์

ป้ายเครื่องหมายจราจรสำหรับดูแลการใช้จักรยานให้ปลอดภัย[คลิ๊กดูได้ที่นี่]ที่ใช้ในประเทศไทยในเมืองเชียงใหม่มีเพียงอย่างเดียวคือ ป้ายช่องเดินรถจักรยาน ที่เป็นป้ายวงกลมสีฟ้า/สีน้ำเงิน ที่มีรูปจักรยานสีขาวอยู่ตรงกลาง (บางที่เช่นที่เวียงกุมกามมีป้ายแสดงช่องเดินรถจักรยานที่มีรูปเครื่องหมายแตกต่างออกไป) และสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยเสนอป้ายเตือนผู้ใช้รถอื่นๆ ให้ระวังผู้ใช้จักรยานในกรอบสามเหลี่ยมพื้นสีเหลืองและมีกรอบกับรูปคนขี่ จักรยานเป็นเส้นสีดำในทำนองเดียวกับป้ายเตือนให้ระวังวัวควายหรือสัตว์ป่าบน เส้นทางต่างๆ

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีผู้คนต้องการใช้จักรยานเพื่อการออกกำลังกาย การท่องเที่ยวและใช้ในชีวิตประจำวันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพิ่มขึ้น การทำให้ถนนบางสายในเมืองเชียงใหม่และในพื้นที่เวียงเก่า(ในสี่เหลี่ยมคูเวียง) เป็นพื้นที่สำหรับให้คนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวขับขี่ จักรยานเข้าออกไปยังที่หมายต่างๆและเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรมได้ทั่วถึง จึงเป็นเรื่องที่ดี ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่เมืองเชียงใหม่ แก้ไขปัญหารถติด-มลพิษมาก และลดการใช้พลังงานสำหรับพาหนะเครื่องยนต์ซึ่งเป็นวิถีชีวิตพอเพียงสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งทำให้นานาประเทศเห็นว่าเมืองเชียงใหม่กำลังมีส่วนร่วมช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม

เวียงเก่าของเชียงใหม่เป็นพื้นที่สำคัญของศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม และเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาและที่ตั้งของส่วนราชการมากมาย ทั้งคนเชียงใหม่เองและนักท่องเที่ยวต้องเดินทางเข้า-ออกประจำวันจำนวนมาก หากทำให้ผู้คนใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัยย่อมมีผลให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีการใช้จักรยานมากอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการใช้ระบบถนนจักรยาน และจำเป็นต้องมีการใช้ป้ายเครื่องหมายจราจรอื่นๆสำหรับให้ผู้ใช้รถอื่นๆร่วม ระมัดระวังดูแลผู้ใช้จักรยานให้มีความปลอดภัยเป็นพิเศษ เพื่อให้เห็นตัวอย่างของป้ายเครื่องหมายจราจรสำหรับระบบการจราจรที่ปลอดภัย ดังกล่าว ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถคลิ๊กเข้าไปดูการใช้ป้ายเครื่องหมายจราจร สำหรับจักรยานของประเทศเนเธอแลนด์และประเทศเยอรมันได้ที่ลิงค์ถัดไปนี้

1. ป้ายเครื่องหมายจราจรสำหรับการใช้จักรยานในฮอลแลนด์(Road signs for cycling in the Netherlands) http://bicycledutch.wordpress.com/2012/06/04/road-signs-for-cycling-in-the-netherlands/

1.1 วิดีโอ:ป้ายเครื่องหมายจราจรและกฎจราจรที่ใช้อยู่ในเนเธอร์แลนด์(Road signs and regulations for cycling in the Netherlands )

2. ป้ายเครื่องหมายจราจรสำหรับการใช้จักรยานในเยอรมัน(Wichtige Verkehrszeichen für Radfahrer) http://www.paderborn.de/freizeit/radfahren/stvo/sp_auto_13041.php

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS