เชิญผู้รักจักรยานทุกชมรมร่วมกิจกรรมไม้หมายเมืองปีที่๗

    มูลนิธิไทยรักษ์ป่าขอเชิญประธานชมรมจักรยานต่างๆและสมาชิกปั่นจักรยานไปร่วมงาน"อนุรักษ์ไม้หมายเมือง ปีที่๗" ร่วมปลูกต้นไม้มงคลและไม้หมายถิ่น ซึ่งปีนี้จะมีการปลูกต้นเกว๋น ซึ่งเป็นที่มาของ "วัดต้นเกว๋น" พร้อมชมการแสดง "ซอพื้นเมือง"ของคณะแม่แสงเอื้อย สุริยะมน และการแสดงหน้ากาก(ฟ้อนพม่า)โดยนักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทยาในวันพุธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดต้นเกว๋นหรือวัดอินทราวาส เริ่มลงทะเบียนรับเอกสารและของที่ระลึกตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. เริ่มการแสดง ๘.๓๐ น. พิธีเปิด ๙.๐๐ น.(เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่กล่าวต้อนรับ เลขาธิการมูลนิธิรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี-ประธานมูลนิธิกล่าวเปิดงาน ต่อด้วยการแสดง) ร่วมกันปลูกต้นมะเกว๋นและไม้มงคล ๑๐ - ๑๐.๓๐ น.  เล่าขานตำนาน "วัดต้นเกว๋นกับประวัติศาสตร์ล้านนา" และไม้หมายทาง ไม้หมายถิ่น โดยผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนและรศ.สมโชติ อ๋องสกุล ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.  ร่วมรับประทานอาหารว่างแบบกาดพื้นเมืองล้านนา พร้อมชมการแสดงจ๊อยซอพื้นบ้านล้านนาและการแสดงฟ้อนหน้ากาก ๑๑ - ๑๒.๐๐ น.

 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS