ขอเชิญร่วมปั่น"เปลี่ยนขับ มาจับถีบ" วันที่ 14 ก.พ.57 ณ ลานประตูท่าแพ

         โดย..นักศึกษาแขนงวิชาการโฆษณา  สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

รายละเอียดเบื้องต้น

1.ลงทะเบียนเปิดงาน 8:00 น. ณ ลานประตูท่าแพ
2.ร่วมกันปั่นรณรงค์รอบคูเมืองเริ่มจากประตูท่าแพ
3.ดูจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเปนทีม เพื่อปั่นไปทำบุญไหว้พระ 9วัด (ในบริเวณคูเมือง)

4.รวมตัว ณ ลานประตูท่าแพ ทานอาหารว่าง ร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึก กล่าวปิดงาน เสร็จก่อน 12:00น.

ติดต่อ  โทร.085-945-3258 

 tobike

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS