ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปั่นทำดี ถวายพ่อ” 15 ธันวาคม 2556

                       จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ปั่นทำดี ถวายพ่อ" เพื่อเป็นการปั่นจักรยานถวายแด่องค์พ่อหลวง เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกันทำสถิติเพื่อบันทึกลงในนิตยสาร โดยกิ...จก รรมดังกล่าว จะดำเนินการในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 โดยเริ่มต้นที่ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปจนถึง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รวมระยะทาง 11 กิโลเมตร ลงทะเบียนฟรี ได้รับเหรียญทีระลึก "จำนวนจำกัด"  

โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  รายละเอียด

2013-12-11-3566288.gif.jpg

 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS