ที่มาของกิจกรรม "ปั่นรักษ์สิทธิ์ - Bike for Rights" วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค.56

          ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ขออภัยที่เข้าใจผิดว่า กรณีของคุณวีระ สมความคิด เป็นกรณีที่แอมเนสตี้อินเตอร์เนชัันแนลสากลสามารถจะเกี่ยวข้องดำเนินการได้ บัดนี้ได้ทราบว่ากรณีดังกล่าวไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อตกลงสากลที่จะดำเนินการได้ กรณีคุณวีระ จึงน่าจะเป็นการดำเนินการระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศโดยตรงผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ชมรมฯยังเชื่อมั่นความดีงามในการให้ความร่วมมือแก่แอมเนสตี้อินเตอร์เนชัันแนลประเทศไทยในการทำกิจกรรมนี้เช่นเดิม.....ในปีนี้เราช่วยคนพม่า คนเม็กซิโก และคนเขมรที่ถูกจำคุกเสียอิสรภาพเพราะความคิดต่าง ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่เราร่วมทำกิจกรรมปั่นรักษ์สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 นี้...ขอเชิญคลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS