ประกาศเลื่อนกิจกรรม "ปั่นรักษ์สิทธิ์ - Bike for Rights postponed"

     องค์กรแอมเนสตี้ ประเทศไทยแจ้งขอเลื่อนกิจกรรมปั่นรักษ์สิทธิ์ไปก่อน เมื่อใดจะมีการทำกิจกรรมนี้ใหม่จะขอความร่วมมือมาอีกครั้งหนึ่ง...รับแจ้งมาทาง อ.นิรันดร

     The Amnesty International Thailand informs a postpone of the "Bike for Rights" on Dec 8, 2013.

schedulebikeforrights56_2

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS