ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินทางไร้มลพิษ พิชิตดอยสุเทพ ครั้งที่ 17

เดินทางไร้มลพิษ พิชิตดอยสุเทพ ครั้งที่ 17
      ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่จะจัดกิจกรรม ปั่นจักรยานเดินทางไร้มลพิษ พิชิตดอยสุเทพ-ปุย ครั้งที่ 17

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื้องในวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 5 ธันว่าคม

1.เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.เพื่อออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน

4.เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศ เสียง และลดปัญหาการจราจรติดขัด

5.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้จักรยาน และลดการใช้น้ำมัน

กำหนดการและกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ ลานประตูท่าแพ

เวลา 6.30 -7.50 น. ลงทะเบียน บริการอาหารว่างและน้ำ

เวลา         7.50 น. เริ่มพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เวลา         8.00 น. ปล่อยตัวขบวนจักรยาน

เสื้อพร้อมบัตร

เสื้อแขนสั้น 400 บ. แขนยาว 500 บ.

พร้อมบัตรทานอาหารกลางวัน และรางวัลมากมาย

ซื้อเสื้อได้ที่ เล็กไบค์ และหน้างาน 081-568-5612

เส้นทาง

ขบวนเริ่มออกตัวทางด้านหน้าข่วงประตูท่าแพ วนเข้าคูเวียงที่แยกคชสาร-ลอยเคราะห์ ไปแจ่งศรีภูมิ แจ่งหัวลิน

แล้ววนออกถนนบุญเรืองฤทธิ์ ไปถนนห้วยแก้ว จากถนนห้วยแก้ว มุ่งสู่ดอยสุเทพ จุดหมายจะอยู่เลยวัดพระธาตุดอยสุเทพไป

200 เมตร เลี้ยวขวาขึ้นที่ทำการอุทยานดอยสุเทพ - ปุย  คลิ๊กดูภาพเสื้อและแผนที่เส้นทาง

doisuthepbike2013.jpgcmcc131201_1.jpg

 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS