เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองยื่นร่าง “พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร”แล้วเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ ๒๖ ต.ค.๕๖

       เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองนำร่าง “พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร”พร้อมรายชื่อผู้สนับสนุน 12,000 คนเสนอรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ตั้งธงหลัง 3 เรื่อง “ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค-ตั้งสภาพลเมือง-บริหารเงินภาษีเอง” หวังก้าวหน้าเป็นกฎหมาย-กระตุ้นจังหวัดอื่นเดินตาม
       เยาวชนตัวแทนของเครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเอง มอบมอบหนังสือร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร พร้อมด้วยรายชื่อประชาชนผู้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร ต่อนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ต.ค. 2556
        การยื่นร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร พร้อมด้วยรายชื่อประชาชนที่ให้การสนับสนุน จำนวน 12,000 รายชื่อนายวิสุทธิ์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่สามารถดำเนินการจัดการบริการตนเองโดยไม่ต้องใช้ระบบการบริหารจากส่วนกลางตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองซึ่งประกอบด้วยกลุ้มจากเครือข่ายภาคประชาชนจากหลายหน่วยงานได้เริ่มเคลื่อนไหวผลักดันแนวคิดดังกล่าว

        ๑. ชมภาพบรรยากาศการร่วมกันมอบรายชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

        ๒. รายงานข่าวจากเว็บไซด์ ผู้จัดการ

        ๓. รายงานข่าวจากเว็บไซด์ K@pook 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS