น้ำมันแพง ใครได้ใครเสีย ???!!!

ที่มาของภาพและรายละเอียด..เข้าดูได้ที่ http://www.thaisocialhealth.net/images/stories/files/pr001-2.jpg

highprice_fuel-th

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS