ชมรมฯวันอาทิตย์ขอเทศบาลซ่อมสีเส้นช่องเดินรถจักรยานแล้ว/CSCC requests cm-city to repair bikelane

          ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ฯไส่งหนังสือขอเทศบาลช่วยซ่อมสีเส้นและเครื่องหมายในช่องเดินรถจักรยานถนนลอยเคราะห์แล้ว เมื่อ 9 มีนาคม 2555 [Chiang Mai Sunday Cycling Club(CSCC) requests mayor of CM to repair line and sign on bike-lane along Loikroh road. คลิ๊กดูรายละเอียด/click here to see detail(in thai)