ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ต่อการทำให้เชียงใหม่น่าอยู่-น่าเที่ยว

การใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวันสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเราอย่างยิ่ง ผู้ที่สนองพระราชดำรินี้คือผู้ที่เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่ดีที่สุด และผู้ที่มีส่วนทำให้เกิดขึ้น โดยการใช้วิสัยทัศน์ ทำให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่ขับขี่จักรยานได้ปลอดภัย มีการพัฒนาระบบการใช้จักรยานไปอย่างกว้างขวาง จากจุดเริ่มต้นที่ดีอยู่แล้ว ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่สนองพระราชดำริที่สำคัญ เพราะเป็นผู้ที่ทำให้คนจำนวนมากเทิดพระเกียรติได้อย่างกว้างขวาง ในเชียงใหม่เรา ผู้มีบทบาทนี้ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มผู้รณรงค์การใช้จักรยานทั้งหลาย  ประกาศของเจ้าพนักงานจราจรโดย พล ต.ต.สมหมาย  กองวิสัยสุข เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 ถือเป็นตัวอย่างของผู้บังคับการตำรวจภูธรในภูมิภาคผู้มีวิสัยทัศน์ยิ่ง ต่อเมืองเชียงใหม่ ...ดูรายละเอียดเชิญคลิ๊กที่นี่

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS