ผู้ว่าฯเชียงใหม่ท่านใด..มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการใช้จักรยาน?

          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านเข้ามาเป็นผู้ว่าฯเชียงใหม่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 2539 ต่างก็มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้จักรยานมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป บางท่านก็มีส่วนร่วมมาก ทั้งตัวผู้ว่าและท่านรองฯ และท่านรองผู้ว่าบางท่านก็ได้เป็นผู้ว่าฯในจังหวัดอื่น และไปรณรงค์ใช้จักรยานในจังหวัดที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งพร้อมกับสนับสนุนให้เทศบาลและตำรวจทำระบบดูแลผู้ใช้จักรยานด้วย บางท่านก็เพียงแค่มีความเห็นสั้นๆหรือเก๋ๆ โดยไม่ทำอะไร และบางท่านไม่ทำอะไรเลย และเราเชื่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการใช้จักรยานในทุกจังหวัด แต่ถ้าไม่เคยร่วมขี่จักรยานบ้างเลยน่าจะคิดสนับสนุนได้น้อยที่สุด เพราะไม่รู้..ไม่เข้าใจ..ไม่เข้าถึงแน่นอน เรายังหวังว่าผู้ว่าฯเชียงใหม่ จะสามารถขับเคลื่อนมาตรการ ที่ส่งเสริมการใช้จักรยานให้ปลอดภัย ได้มากกว่าการรณรงค์ให้คนมาใช้จักรยานด้วยตนเองเท่านั้น..ใครมีบทบาทแท้จริงอย่างไรคลิ๊กดูได้ที่นี่

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS