ชมรมจักรยานต่างๆ กระจายตัวรณรงค์ใช้จักรยานและปั่นลดโลกร้อนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน รอบเมือง ชม.

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554 ชมรมจักรยานต่างๆ ได้กระจายตัว รณรงค์การใช้จักรยานในหลายพื้นที่ ในเมืองและรอบเมืองเชียงใหม่ ชมรมฯวันอาทิตย์และชมรมฯจากหนองหอย รณรงค์ในชุมชนต่างๆในแขวงเม็งราย แล้วต่อด้วยการปั่นจักรยานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามรอยเท้าพญามังรายกับร.ศ.สมโชติ อ๋องสกุล ส่วนชมรมจักรยานหลายชมรมทั้งจากสันกำแพงและสารภีประสานโดยคุณแก้ว(กฤษดา กำแพงแก้ว) คุณทูลและชมจันทร์ จ่าคนอง และอื่นๆ ได้ร่วมกับเทศบาลท่าศาลาเปิดการรณรงค์ ปั่นจักรยานลดโลกร้อน ณ สวนพฤกษชาติซูเปอร์ไฮเวย์ ดอนจั่น และไปเยี่ยมชมเรียนรู้ของดีที่วัดบ้านมอญ ลอดซุ้มต้นโพธิ์ ส่วนคุณแคร์(คาโรไลน์) ได้นำผืนผ้ามารณรงค์การลดโลกร้อน ณ ข่วงประตูท่าแพ และชวนเยาวชนร่วมกันเขียนภาพลงบนผืนผ้า ปลูกฝังสำนึกการลดใช้พลังงาน และการลดการปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในชีวิตประจำวัน ถือเป็นการกระจายตัวช่วยกันรณรงค์การใช้จักรยานอย่างกว้างขวางที่น่าชื่นชมทุกส่วน..ชมภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้โดยคลิ๊กที่นี่เจ้า

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS