ผู้ว่าฯ ม.ล.ปนัดดา ชวนคนเชียงใหม่"สร้างฟ้าใส ขี่จักรยานลดโลกร้อน"ครั้งที่ ๒ พฤหัสฯ ที่ ๒๒ ก.ย.๒๕๕๔

           ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล นับเป็นผู้ว่าคนแรกของเชียงใหม่ ซึ่งมีความตั้งใจชวนคนเชียงใหม่ปั่นจักรยาน เพื่อลดโลกร้อน เท่าที่ผ่านมาเรามีผู้ว่าฯที่รับเชิญมาร่วมปั่นจักรยานด้วยเป็นครั้งคราว แต่คราวนี้ท่านชวนคนเชียงใหม่ทั้งภาคราชการ ประชาชน และเอกชน เท่าที่ทราบ ท่านอยากนัดคนเชียงใหม่ปั่นจักรยานต่อเนื่องไปหลายๆครั้ง เมื่อมีเวลา และในฐานะพ่อเมืองการที่ท่านชวนคนปั่นจักรยานนั้น ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ชี้นำให้เห็นว่า การปั่นจักรยานกันเป็นกิจวัตร จะทำให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่-น่าเที่ยว และสามารถขับเคลื่อนให้เมืองเชียงใหม่มีความสง่างามทางวัฒนธรรม และคนเชียงใหม่สนองพระราชปรัชญาชีวิตพอเพียงของพ่อหลวงของแผ่นดินเราได้ทางหนึ่งด้วย ชมรมจักรยานต่างๆ จึงควรร่วมมือเนื่องจากท่านช่วยพวกเราอีกทางหนึ่งในการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และท่านรองผู้ว่าฯ วรการเป็นผู้ช่วยประสานงานเชิญชวนทุกฝ่ายร่วมปั่นในวันทำการ ซึ่งเป็นวันที่คนเชียงใหม่ในวัยทำงานและในวัยเรียนต้องเดินทางไปในชีวิตประจำวันของตน
        เราได้รับหนังสือเชิญชวนมาเพื่อบอกกล่าวพี่น้องชมรมจักรยานต่างๆ รอบๆเมืองเชียงใหม่ ที่สามารถมาร่วมได้ มาร่วมกันปั่น ดูแลผู้ที่มาเริ่มปั่นครั้งแรกๆให้มีความมั่นใจ และพูดคุยแนะนำการปั่นถูกหลักความปลอดภัย และรู้หลักการปรับจักรยานที่พี่น้องมีอยู่แล้ว ให้ขับขี่ได้สบายยิ่งขึ้น...เชิญคลิ๊กดู

๑.หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมผู้ว่าเชียงใหม่"สร้างฟ้าใส ขี่จักรยานลดโลกร้อน" 

๒.กำหนดการกิจกรรมฯ วันพฤหัสฯที่ ๒๒ ก.ย.๒๕๕๔

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS