รายชื่อที่ได้เชิญร่วมการสัมมนาสัญจรสู่ภูมิภาค “รวมกลุ่มผู้ใช้จักรยานฯ" 16 ก.ค.2554

         ผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาจักรยานสัญจรสู่ภูมิภาคครั้งนี้ ประกอบด้วยแกนนำจักรยานในเชียงใหม่และภาคเหนือรวมทั้ง นายกองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทความสำคัญมากต่อการสร้างชุมชนจักรยานและเมืองที่น่าใช้จักรยาน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน...ดูรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญ...คลิ๊กที่นี่

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS