สิ่งจูงใจ..ที่รัฐบาลควรให้แก่ผู้ใช้จักรยานไปทำงาน

         เมืองไทยมีการรณรงค์ให้ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกัน จนมีจำนวนผู้ใช้จักรยานออกกำลังกายกันมาก คนมีสุขภาพแข็งแรง แต่ยังใช้จักรยานไปทำงานและไปเรียนในชีวิตประจำวันน้อยกว่ามาก การรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อลดการใช้พลังงานและลดมลพิษ เป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนกันเป็นพิเศษ และต้องมีเส้นทางจักรยานที่คนเดินทางด้วยจักรยานในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย..ถ้ามีสภาพเป็นเมืองและมีการจราจรมาก ถ้ารัฐบาลใดก็ตาม..เห็นความสำคัญของการทำให้เมืองต่างๆในประเทศไทยเป็นเมืองน่าอยู่/น่าเที่ยว อากาศสดใส มลพิษน้อย และต้องการให้ประเทศไทยร่วมกับประเทศต่างๆ ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน การส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้จักรยาน จะมีผลโดยตรงในการลดโลกร้อนมากที่สุด และมีเรื่องต้องช่วยกันทำหลายอย่าง แต่เฉพาะในประเด็นการให้สิ่งจูงใจ..ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ซึ่งร่วมก่อตั้งสมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานประเทศไทย..ขอเสนอสิ่งจูงใจตามข้อเสนอนี้...สนใจดูเรื่องนี้ คลิ๊กที่นี่

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS