วันจักรยานแห่งชาติ !!

              เมืองไทยยังไม่มีวันจักรยานแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานกันทั่วประเทศเป็นการเฉพาะ แต่ได้มีการรณรงค์ปั่นจักรยานในวันสำคัญต่างๆ โดยชมรมจักรยานจัดเองบ้าง หรือร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นบางแห่งจัดขึ้น ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ขอเชิญชวนให้ชมรมจักรยานต่างๆ องค์กรของรัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เคยจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยาน หรือ "วันปลอดรถยนต์สากล"ได้อ่านและพิจารณาข้อเท็จจริงจากสิ่งที่เราได้เคยทำไปแล้ว พร้อมกับเสนอให้วันเสาร์-อาทิตย์ในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนทุกปี เป็นวัน(สองวัน)ที่ทุกชมรมช่วยกันรณรงค์การใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางในชีวิตประจำวันทั่วประเทศ ทั้งจัดเอง หรือถ้ามีความร่วมมือกันดี ก็จัดร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในพื้นที่...ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS