เร็วๆนี้คนเชียงใหม่จะร่วมฝึกปั่นกับชมรมฯวันอาทิตย์ฯได้..โดยไม่ต้องมาที่ข่วงประตูท่าแพ ?!!!

        คนที่เหมาะจะใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในเขตเมือง คือผู้ที่เดินทางระยะเพียง 5-10 กม.แล้วถึงที่หมาย ปัญหาของคนที่สนใจจะฝึกทักษะ เพื่อใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งแรก คือความรู้สึกกล้าๆกลัวๆต่อการขับขี่ออกสู่ถนนที่มีการจราจรไปไกลบ้านเกินกว่า 1-2 กม. และไม่สามารถขนจักรยานจากบ้านไปร่วมฝึกกับชมรมจักรยานวันอาทิตย์ที่ข่วงประตูท่าแพในเช้าวันอาทิตย์ได้ บทความเรื่องนี้จะทำให้ผู้สนใจในเมืองพร้อมลูกหลานเตรียมคิด ปรึกษาชมรมฯ และเตรียมตัวเข้าร่วมกับเราโดยไม่ต้องขนจักรยานไปที่ข่วงประตูท่าแพ...ดูรายละเอียด คลิ๊กได้ที่นี่ ! 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS