ใครผ่านชีวิตที่ลำบาก..ลองมาศึกษาแนวชีวิตของโจน จันไดบ้างสิ

         โจน จันได ชายหนุ่มไม่โสดจากจังหวัดยโสธร ที่เข้าใจชีวิตและเลือกวิถีชีวิตแบบง่ายๆ น่าจะเป็นตัวอย่างของคนที่มีปรัชญาชีวิตนำทางที่น่าสนใจ ...ขอแนะนำให้สมาชิกของเราและผู้สนใจ ศึกษาวิถีชีวิตของเขาจากเว็บไซด์ต่างๆ ผ่านเว็บฯของเราได้  วันหนึ่งหลังฤดูฝน..เราจะไปเยี่ยมเขา...เชิญเลือกคลิ๊กดูรายละเอียดจากลิงค์ที่เราทำขึ้นมาสำหรับเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการพึ่งตนเอง

๑. ปรัชญาชีวิตในวิถีของ โจน จันได

๒. อยู่ห่างธรรมชาติ..ก็พึ่งตนเองน้อยลง

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS