ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่…จากมิถุนายน 2539 ถึง มิถุนายน 2554

           การรณรงค์การใช้จักรยานในเชียงใหม่ที่ริเริ่มโดยสารวัตรจราจรคนแรกของประเทศไทยคือ พ.ต.ท.อนุ เนินหาด เมื่อกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๓๙ ได้เป็นจุดเริ่มต้นของชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ และเป็นชมรมแรกๆของภาคเหนือ ซึ่งรณรงค์การใช้จักรยานในระยะใกล้ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับพันธมิตรทั้งที่เป็นชมรมจักรยานด้วยกันและหน่วยงานราชการเช่น ศูนย์อนามัยเขต ๑๐ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๑ สำนักงานวิชาการพลังงานภูมิภาคที่ ๑๐ โดยมีเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นส่วนสำคัญของการสร้างเส้นทางจักรยานหลายเส้น แต่ ๓ เส้นทางล่าสุดถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่มีระบบจราจรที่ให้ความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้จักรยาน...ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS