วันอาทิตย์แบบใหม่...สำหรับผู้สนใจจะใช้จักรยานเดินทางไปทำงานและไปเรียน

           กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการของเรา ในการรณรงค์การใช้จักรยานในระยะใกล้ 5 - 10 กม.จากบ้าน คือการไปทำงานและไปเรียน โดยมีเส้นทางจักรยานที่มีระบบจราจรที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้จักรยานรองรับ ให้เดินทางถึงที่หมายสะดวกและรวดเร็ว ไม่อ้อมวนไกลและปลอดภัย ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชมรมหนึ่งในเครือข่ายจักรยานเชียงใหม่ จึงเสนอว่าเราต้องปรับรูปแบบวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือนให้เป็นโอกาสที่จะดูแล แนะนำและช่วยเหลือให้คนเชียงใหม่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ได้ฝึกทักษะ ตรงกับวัตถุประสงค์นี้...ดูรายละเอียดเชิญคลิ๊กที่นี่ !