คนไทยควรรู้ความจริงเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทดินแดนไทย-เขมร

            คนไทยควรรู้และเข้าใจปัญหาข้อพิพาทดินแดนระหว่างไทย-เขมร และการดำเนินการต่อไปของรัฐบาลไทยทุกรัฐบาลอย่างถูกต้อง ไม่ให้ประเทศไทยเสียดินแดน และรักษาประโยชน์ของของคนไทยที่เสียดินแดนไปแล้วให้กลับคืนมา รวมทั้งรักษาสิทธิ์ของคนไทยที่ไปไหนบนแผ่นดินไทยโดยเขมรไม่มีสิทธิ์มาจับกุมตัว และต้องทำให้คนไทยยังมีมิตรภาพอันดีกับคนเขมรในระยะยาว ถึงแม้รัฐบาลไทยกับรัฐบาลฮุนเซนจะต้องพิพาทกันบ้างก็ตาม ด้วยมาตรการต่างๆที่กดดันต่อรัฐบาลสมเด็จฯฮุนเซน ก็เพื่อให้ข้อพิพาทยุติและแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องโดยเร็ว สิ่งที่เราควรรู้และศึกษาอยู่ในหน้าเว็บ 2 หน้านี้จากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน...หากต้องการดูรายละเอียดโปรดเลือกคลิ๊กดูในลิงค์ทั้ง 2 แหล่งนี้ต่อเนื่องกัน 

1. เปิดเอกสาร “เบื้องหลัง” ที่มาของ MOU 2543!?  และ

2. ผลประโยชน์ของไทย กับ "MoU 2543" (สารส้ม)