สะพานนครพิงค์ มีป้ายให้ความคุ้มครองดูแลผู้ใช้จักรยานแล้ว

safecyclingfromnakornphingbridge

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS