ถนนที่มีรูปแบบทางจักรยานที่ดีที่สุดในเชียงใหม่

เชียงใหม่ มีถนนที่มีรูปแบบทางจักรยานปลอดภัยที่สุดในประเทศไทย ?          

 ….. นิรันดร โพธิกานนท์         

          ข่าวสารของชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่เราเคยเผยแพร่ให้พี่น้องทราบมาแล้วว่า  ไหล่ทางของถนนที่ขี่จักรยานได้ปลอดภัยที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่งคือถนนผ่านกองบิน 41  .เชียงใหม่ เนื่องจากผู้ขออนุญาตขับรถผ่านเส้นทาง  ค่อนข้างเคารพในวินัยจราจรที่กองบิน 41 กำหนดไว้ในด้านการใช้ความเร็วระหว่าง 40 – 60 กม./ชม. และภายในความเร็วดังกล่าว รถยนต์จะขับแซงกันไปน้อยมาก ผู้สัญจรส่วนใหญ่จะเกรงต่อการถูกถอนใบอนุญาตผ่านทาง หากถูกจับได้ว่าระเมิดกฎ-วินัยดังกล่าว  แต่เมืองเชียงใหม่ยังมีถนนที่มีรูปแบบสำหรับการใช้ประโยชน์ที่ครบถ้วนอยู่ช่วงหนึ่ง  ช่วยให้คนสามารถเดินเท้า ขี่จักรยานหรือสามล้อถีบ แยกจากช่องสัญจรสำหรับรถยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม  ในตอนนี้จะยังไม่ระบุว่าเป็นถนนอะไรหรืออยู่ที่ไหน  แต่บอกได้ว่าถ้ายังอยู่ในช่องจักรยานของถนนสายนี้เราจะสามารถขี่จักรยานได้อย่างปลอดภัย เพราะรถยนต์ไม่สามารถแซงเข้ามาในทางจักรยานได้อย่างเด็ดขาด  นอกจากนั้นรถยนต์ยังไม่สามารถจะจอดในถนนสายนี้ได้อีกด้วย  เพราะถนนช่วงนี้มีความกว้างให้รถยนต์วิ่งสวนกันได้ด้านละหนึ่งช่องสัญจรเท่านั้นด้วยความเร็วไม่มากนัก                   

 

pic1_9
                                                          

 

            ถนนตัวอย่างสายนี้มีผู้ทายถูกว่าอยู่ที่ไหน เป็นอะไรในรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเอฟเอ็ม 100  สถานีวิทยุเสียงสื่อสาร มวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ และได้รับรางวัล คือ1)แร็กขนจักรยานไปกับรถยนต์บนยางอะไหล่ 1 อัน  2) กุญแจรหัสล็อกจักรยานกันขโมย 1 ชุด  3) ทางจักรยานเคลื่อนที่รุ่นบุกเบิก 1 ชุด  ไปด้วย เมื่อเดือน สิงหาคม 2545 วันนี้ท่านดูคำตอบได้เมื่อคลิกที่นี่ !!

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS