เด็กนักเรียน ผู้รับมลพิษ

เด็กนักเรียนผู้รับเคราะห์จากมลพิษมากที่สุด..... สามปอย   ดอยคำ 

           การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่โดยประสาน  ตังสิกบุตร(2535)นั้น พบว่าเยาวชนเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เผชิญกับปัญหาจราจรมากที่สุด…เพราะต้องเดินทางไปโรงเรียนและกลับบ้าน ทำให้ต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเป็นเวลานานและสูดดมควันพิษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีการจราจรแออัด อาทิ ตามสี่แยก และบริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งผู้ปกครองจำนวนมากนิยมนำรถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนตัวไปรับและส่งบุตรหลาน แทนที่เด็ก ๆ เหล่านั้นจะได้รับอากาศที่ดีในเวลาเช้าและเย็น..กลับต้องมารับมลพิษแทน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว มียวดยานอยู่ในบริเวณโรงเรียนและรายรอบโรงเรียนมากเกินไป  โดยเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง  คุณครูที่โรงเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมทุกคนจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง…ถ้าส่วนใหญ่ที่บ้านใกล้ร่วมกันเลือกขี่จักรยานร่วมกับลูกไปส่งที่โรงเรียน  โดยนโยบายที่เป็นรูปธรรมจาก อจร.จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ !!!      

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS