ผลกระทบจากประตูระบายน้ำแม่สอยและที่อื่นๆ

1. ประตูระบายน้ำแม่สอยเพื่ออะไร?

2. แม่สอย..อย่าร้องไห้..ราษีไศล..ตัวอย่าง..น้ำท่วมกว่าแสนไร่ !

3. การจัดการน้ำ..ปฏิบัติการที่เป็นไปไม่ได้(1)

4. แม่สอย..อย่าร้องไห้ ตอน เซบาย..ร้องไห้มา14ปีแล้ว

5. อย่างนี้ละเมิดสิทธิชุมชนหรือเปล่าครับ

6. แม่สอย..อย่าร้องไห้ ตอน กลับไปเยือนแม่สอยอีกครา

7. แม่สอย..อย่าร้องไห้..ตอน1

8. แม่สอย..อย่าร้องไห้ ตอน2..ชมวิถีชุมชนริมฝายวังปาน

9. แม่สอย..อย่าร้องไห้..ตอน3..ช่วงฟังความและตามหา

10. ผลกระทบฝายลำเซบาย..เขื่อนราษีไศล..ถึงประตูระบายน้ำแม่สอย

11. คนแม่สอยออกแถลงการณ์ค้านประตูระบายน้ำ หลังกรมชลฯ ยืนกรานเดินหน้าต่อ

12. ประตูระบายน้ำแม่สอยกับงบ"ไทยเข้มเข็ง"

13. กรรมการสิทธิ์ลงพื้นที่สอบข้อมูลสร้าง “ประตูระบายน้ำแม่สอย” กลุ่มหนุนฮือชุมนุม

14. ค้านรบ.สร้างประตูระบายน้ำในน้ำปิง

15. ‘แม่สอย’ กำลังถูกรัฐบาลอภิสิทธิ์-ไทยเข้มแข็งสอยสร้างประตูระบายน้ำ (1)

16. ลุ่มน้ำแม่สอย ช่วงที่ 2

17. ลุ่มน้ำแม่สอย ช่วงที่ 3 

18. ลุ่มน้ำแม่สอย ช่วงที่ 4

19. เชียงรายลำบาก แม่น้ำโขงแห้ง ท่องเที่ยวสะดุด

20. แม่น้ำโขงแห้งขอด(น้ำปิงก็แห้งนะ)

21. แม่นํ้าโขงแห้ง จีนกักต้นนํ้า กระทบ ไทย-ลาว

22. จดหมายถึงเพื่อนลูกน้ำปิง

23. สารให้กำลังใจแก่กลุ่มลูกน้ำปิง