ฝายพญาคำกับประตูระบายน้ำที่ไร้ประโยชน์

1. ฝายพญาคำ

2. จี้รัฐทบทวนรื้อฝายพญาคำ

3. ผู้เฒ่าทรนงแห่งฝายพญาคำ เชียงใหม่

4. กลุ่มเหมืองฝายวอนผู้ว่าฯเชียงใหม่ล้มโครงการประตูระบายน้ำแม่ปิง

5. กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายพญาคำ ยื่นหนังสือคัดค้าน ก่อสร้างประตูระบายน้ำ

6. ตัวแทนฝายพญาคำไม่ยอมลงนามข้อตกลงสร้างประตูระบายน้ำ

7. ประตูระบายน้ำแม่ปิง ประตูสู่ความขัดแย้ง

8. ตามรอยลำเหมืองและฝายพญาคำ กับ รศ.สมโชติ อ๋องสกุล

9. ขุดลอกฝายกับทำประตูน้ำ กรมชลฯต้องเกาให้ถูกที่คัน

10. ฝายพญาคำเป็นอุปสรรค์ในการล่องเรือพานักท่องเที่ยวชมแม่นํ้า

11. ทำไมต้องตัดคอ สาบแช่ง ?

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS