คาร์ฟรีเดย์ เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558

CHIANGMAI CAR FREE DAY 2015  วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558  

เวลา  06.00 น. ลงทะเบียน   ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

http://carfreeday2015.com/

https://www.facebook.com/TCHAthaicycling?fref=ts

carfreeday2015

ลงทะเบียน คาร์ฟรีเดย์ เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558
1. ลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 6.00-7.15 น.
2. ผู้ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เนตให้ลงทะเบียนถึงเวลา 7.00 น.
    ถ้าเลยเวลาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
3. ทุกท่านต้องนำรถจักรยานเข้าไปลงทะเบียนด้วย
4. แยกผู้ที่ลงทะเบียนทางอินเตอร์เนต 3 โต๊ะ
5. ลงทะเบียนหน้างาน 5 โต๊ะ
6. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย
7. ทุกท่านต้องมีขวดน้ำดื่มเนื่องจากจะไม่มีจุดบริการน้ำดื่มระหว่างทาง

carfreeday15

carfreeday015

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS