Human Ride จักรยานบันดาลใจ : ชัยนาทเมืองจักรยาน

Human Ride จักรยานบันดาลใจ  
พบกับผู้ว่าราชการที่กำลังฮอตที่สุดในวงกา­รนักปั่น “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” ผู้พัฒนาจังหวัดชัยนาทโดยใช้จักรยานเป็นเค­รื่องมือสำคัญ  คลิ๊กชม...
Human Ride จักรยานบันดาลใจ 5 กรกฎาคม 2558

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS