ปั่นเพื่อแม่ พร้อมกันทั้งประเทศ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558

                     เนื่องด้วย วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00 – 19.30 น. ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ หน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระยะทาง 25 กิโลเมตร จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ด้วยความสมัครใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

                    ลำดับรายชื่อ ปั่นเพื่อแม่ เชียงใหม่ Bikeformom.pdfBikeformom.pdf

คลิ๊กดูรายละเอียด เชียงใหม่ http://www.chiangmai.go.th/bikeformom/index.html

                        กรุงเทพฯ http://bikeformom2015.com/index.php?m=0

          นายกแถลงข่าวเปิดตัว งานปั่นครั้งประวัติศาสตร์ "Bike for Mom" ปั่นเพื่อแม่

กลุ่ม A : สมเด็จพระบรมฯทรงนำขบวนด้วยพระองค์เองตลอดเส้นทาง ร่วมด้วย นายกรัฐมนตรี,ผู้นำเหล่าทัพ/แม่ทัพ ภาค,ประธานสภาฯ,ประธานศาลฯ,และคณะผู้บริกหารรัฐบาล , ผู้ว่าราชการกทม ,ข้าราชการระดับปลัดและรองปลัดกระทรวง. รวมจำนวนประมาณสามร้อยคัน 

กลุ่ม B: พระองค์ทีฯ/พระองค์ภาฯ นำคณะข้าราชการ อธิบดี/หัวหน้าหน่วยงานระดับผู้บัญชาการกองพล, ภาค   เอกชน,สมาคม,นักธุรกิจ รวมจำนวนห้าร้อยคัน 
กลุ่ม C: กลุ่มนักปั่นจักรยานทุกหมู่เหล่า ประมาณ 20,000 คน

http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1253117

            Bike for Mom เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีผู้มาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น ๗,๑๐๓ คน ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนจำนวน ๑,๐๐๐ คนแรก จะได้รับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้จังหวัดยังได้จัดทำเสื้อยืดกิจกรรมให้เพิ่มเติมอีกจำนวน ๔,๐๐๐ ตัว โดยจะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ( ผู้ลงทะเบียนได้ในลำดับที่ ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ )

          ตำรวจภูธรภาค ๕ กำหนดจะมีการซักซ้อมขบวนปั่นจักรยานและเส้นทางในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. จุดรวมพล เริ่มที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

          ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ร่วมร่วมกับ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร กำหนดกิจกรรม จังหวัดเชียงใหม่ “ ปั่นร่วมใจถวายพระพร ”ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะมีการซักซ้อมขบวนปั่นจักรยานและเส้นทางในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาตามเส้นทางกิจกรรม Bike for Mom 
ข่าวจาก. CM77 97.5 MHz วิทยุล้านนา

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS