ตำรวจรับทดลองใช้ข้อเสนอการปรับปรุงระบบสัญจรในเกาะรัตนโกสินทร์

ตามที่รายงานข่าวมาเป็นระยะๆ ถึงความคืบหน้าของ “โครงการศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์” ที่ได้รับการสนับสนุนจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้ทำการศึกษาได้ไปเสนอผลการศึกษาเป็นครั้งแรกในการเสวนาที่งานสถาปนิก 58

โดยโครงการฯ มีข้อเสนอ 9 ข้อ 

ที่มา..http://www.thaicyclingclub.org/

 

 

 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS