ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานการกุศล “ปั่นด้วยใจ ได้ช้วยน้อง” วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานประตูท่าแพ

bikeforkids1

          มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานเขตภาคเหนือ ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานการกุศล “ปั่นด้วยใจ ได้ช้วยน้อง”bike for kids 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานประตูท่าแพ

06.00 – 06.50 น. ลงทะเบียน

            07.00 น.ปล่อยทีมปั่น

            09.00 น.กลับสู่ข่วงประตูท่าแพ

09.00 – 10.00 น.รับประทานอาหารเช้า (จัดเตรียมโดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ)รางวัลหางบัตร

เส้นทาง

ลานประตูท่าแพ – ห้วยตึงเฒ่า -  ลานประตูท่าแพ ระยะทาง 26.6 กิโลเมตร

ของรางวัล

1.รับเสื้อ ณ จุดลงทะเบียน สำหรับ 300 ท่านแรก

2.จับฉลากรางวัลหางบัตร

ค่าสมัคร - บัตรปั่นจักรยานการกุศล 200 บาท

สมัครได้ที่

-          -      ศูนย์ประสานงานเขตภาคเหนือ  310 หมู่ 7 บ้านตำหนักใหม่

        ถ.เชียงใหม่-หางดง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

-          -     หน้างาน

การให้บริการ และอำนวยความสะดวก

1.บริการอาหารกิ่นการปั่นจักรยาน

2.น้ำดื่มที่จุดบริการ

3.หน่วยปฐมพยาบาล และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน

4.บริการอาหารเช้า (ข้าวต้ม)

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  http://www.worldvision.or.th/index.html

เป็นองค์กาคริสเตียนเพื่อการกุศล ดำเนินพันธกิจการให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กครอบครัว และชุมชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสรวมทั้งผู้ประสบภัยพิบัติ ฉุกเฉินต่าง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ดีที่สุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและครอบครัวเป็นสำคัญ

มูลนิธิศุภนิมิตจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศล เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2517 ปัจจจุบันปฏิบัติงานใน 41 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีพื้นที่ดำเนินงาน 69 โครงการและมีเด็กในความอุปการะ 94,627 คน

ดังนั้นมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เห็นความสำคุญของการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของเก็กยากไร้ด้อยโอกาส จึงได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลขึ้นเพื่อนำรายได้สนับสนุน โครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” ภายใต้โครงการ ปั่นด้วยใจได้ช่วยน้อง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

2.เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

3.เพื่อหารายได้มอบให้กับโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประสานงาน มูลนิธิศุภนิมิตฯเขตภาคเหนือ

                                 053-283011 ต่อ 17

คุณสิรินทิรา  สมประสิทธิ์ 089-853-5915

คุณชลธิรา    คงมั่น        084-642-0999

คณะกรรมการชมรมจักรยานวันอาทิตย์ เชียงใหม่

                                 086-188-4844

 

 

 

 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS