ขอเชิญร่วมปั่น ชุมชนคุณธรรม-บ้าน-วัด-โรงเรียน 21 ธันวาคม 2557 เวลา 07.00 น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เชียงใหม่

ขอเชิญร่วมปั่น  ชุมชนคุณธรรม บ้าน วัด โรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 เวลา 07.00 น.

ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

เส้นทางปั่น....

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – วัดหมื่นสาร – วัดนันทาราม – วัดศรีสุพรรณ

เพื่อส่งเสริมชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเป็นชุมชนคุณธรรม สนับสนุนและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น นำวิถีไทยวิถีธรรมสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

culture

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS