“คำกอมปง ครั้งที่1” วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 เวลา 06.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ ชมรมจักรยานคำกอมปง

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 “คำกอมปง ครั้งที่1” 
เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนรักการปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ไร้มลพิษ และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ เทศบาลเมืองแม่เหียะ โทร.053 276 491
ชมรมจักรยานคำกอมปง โทร.081 952 3483 , 089 850 0997

kumgompong

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS