ขอเชิญร่วม ปั่นจักรยานสานรัก สร้างโอกาสและแบ่งปัน วันที่ 17 มกราคม 2558

ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญร่วม ปั่นจักรยานสานรัก สร้างโอกาสและแบ่งปัน วันที่ 17 มกราคม 2558

จากศูนย์ราชการเชียงใหม่-อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รับสมัครฟรี
ใบสมัครเข้าร่วมปั่นครับ สามารถส่งใบสมัครหรือแจ้งรายละเอียดผ่านทางเพจ(inbox)

โครงการจักรยานสานรัก สร้างโอกาสและแบ่งปัน

bikeforlove1

bikeforlove2

 

 

LOGO GWF logo tcc logo rabn logo SSS